Video Düzenleyici

Aile tebrik kartından şirket sunumuna kadar her türlü karmaşıklıkta videolar oluşturmak ve düzenlemek için ücretsiz video yazılımını kullanın. Video dosyalarını kesin, birleştirin, görsel ve ses efektleri uygulayın, filtreleme ve görüntü düzeltme kullanın, slayt gösterileri yapın ve uygun bir film müziği ekleyin. Videonuza profesyonel bir görünüm kazandırmak için çok renkli Renk anahtarı ve gelişmiş parametre ayarlarını kullanın. Tüm popüler video ve ses formatları desteklenir.

Video Düzenleyici hakkında daha fazla bilgi edinin...

Video Dönüştürücü

Bu program video dosyalarını bir biçimden diğerine dönüştürmek için tasarlanmıştır. Hemen hemen tüm popüler video biçimleri (hem okuma hem de kaydetme) desteklenir. Ayrıca iPhone, Huawei P30 Pro veya Samsung Galaxy gibi belirli multimedya cihazları için videolar oluşturmak da mümkündür. Programın kullanımı son derece kolaydır, modern bir arayüze ve gerekli tüm video işleme fonksiyonlarına sahiptir.

Video Dönüştürücü hakkında daha fazla bilgi edinin...

Ses Dönüştürücü

Bir ses dönüştürücü kullanarak ses dosyalarını bir biçimden diğerine dönüştürebilirsiniz. Tüm önemli ses biçimleri ve codec bileşenleri desteklenir. Program ayrıca çalma listelerini ve meta etiketlerini yönetmenize izin verir, ayrıca video dosyalarından sesi dışa aktarmak ve parçaları herhangi bir biçimde bilgisayarınıza kaydetmeniz de mümkündür.

Ses Dönüştürücü hakkında daha fazla bilgi edinin...

Ses CD’si Yakalayıcı

Bu ses aracı kompakt disklerden ses parçalarını kopyalamaz ve bunları seçtiğiniz herhangi bir biçimde bilgisayarınıza kaydetmek için tasarlanmıştır. Neredeyse tüm popüler ses biçimleri ve codec bileşenleri desteklenir. Program ayrıca dosyaları otomatik olarak yeniden adlandırma ve meta etiketleri güncelleme için parça ayrıntılarını FreeDB sunucusundan ayıklayabilir.

Ses CD’si Yakalayıcı hakkında daha fazla bilgi edinin...

Çok işlevsellik

Çok işlevsellik

Tek bir ücretsiz video yazılım paketinde çok çeşitli multimedya işleme araçları

Yüksek hız

Yüksek hız

Programlar hızlı, optimize edilmiş çok işlemcili algoritmalar kullanır.

Kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik

VSDC video yazılımı, Windows işletim sistemi tabanlı tüm bilgisayarlarda ve cihazlarda ücretsiz olarak indirilebilir.

How to Make a VHS Effect In Video Editor

vhs video effects

What comes to your mind when you hear the word "nostalgia"?

Nostalgia often evokes images of Tamagotchis, iconic 90s video games, and the sweet taste of bubble gum. Yet, there's an unmistakable essence captured in the VHS tapes of yesteryears, holding classics like Titanic or Pulp Fiction.These are not just relics; they are emblems of an era, and now, with VSDC, you have the power to recreate this spirit of nostalgia. This guide is your roadmap to mastering a VHS video effect using VSDC, a versatile video editing software.

What's a VHS Effect?

vhs video effects

In the realm of video editing, VHS effect is a creative technique used to replicate the visual characteristics of tape recordings, popular during the 1980s and 1990s. It's distinguished by unique features like grainy texture, slight distortion, and color shifts. This retro aesthetic introduces a layer of nostalgia and charm to modern videos.

Key features of VHS effect may include:

 • Grainy Texture: VHS recordings had a noticeable grain or noise, especially in darker areas of the image. This is often recreated to give digital video a less polished, more authentic VHS look.
 • Color Distortion: The colors in VHS were not as vibrant and sometimes appeared slightly shifted or washed out. This color distortion is a hallmark of the VHS style.
 • Scan Lines: VHS tapes displayed characteristic horizontal lines across the screen, known as scan lines, due to the analog recording and playback process.
 • Soft Image Quality: VHS videos had a lower resolution compared to digital standards, resulting in softer, less sharp images.
 • Audio Distortion: The audio track in VHS often had a lower fidelity with some background noise and flutter, contributing to the overall retro ambiance.
 • On-Screen Text: Adding dated-looking text, often in simple, blocky fonts, can enhance the VHS effect, mimicking the style of titles and credits seen in old VHS tapes.
 • Tracking Errors: VHS playback was prone to tracking issues, causing wavy lines, static, or jitter in the video, which can be emulated for an authentic effect.
 • Tape Wear: Older VHS tapes often showed signs of wear, like flickering, sudden jumps, or brief distortions, which can be artificially added.

Pros & Cons of the VHS Effect

vhs video effects

Pros

 • Nostalgic Appeal: VHS effect brings back memories and emotions tied to the era of home videos.
 • Creative Flair: It offers a creative way to make your videos stand out in the digital age.
 • Versatility: Perfect for various projects, from music videos to social media content.

Cons

 • Quality Compromise: Emulating the VHS look often means intentionally reducing video quality.
 • Overuse: If overused or applied inappropriately, it can detract from the intended message of your video.

How to Make a VHS Effect

vhs video effects

Creating a VHS effect in VSDC is quite straightforward:

 1. Add your video to the timeline.
 2. Duplicate it by right-clicking and choosing "Duplicate".
 3. Set its size to match the parent in the "Properties" window and enter the video object by double-clicking it on the timeline.
 4. Add a rectangle shape without an outline and color it red in the "Properties" window under "Brush" - "Color". Again use the option "Set the same size as the parent has".
 5. Use "Blend" to apply "Darken" and exit to the scene tab.
 6. For the second video, choose "Lighten" under "Blend."
 7. Duplicate this video and adjust size settings again.
 8. Enter the third video, change the rectangles color to blue, and exit.
 9. Reduce the first videos Opacity to 52% and add "Gaussian blur" with a level of 100.
 10. Add a "Noise" filter with levels around 100 or less.
 11. Shift the second video left and the third video right by 5-8 pixels, adjusting as needed.
 12. This technique layers colored shapes and blending modes to mimic the VHS look, with added blur and noise for authenticity.

The basic method for achieving a VHS effect in VSDC is just the starting point. For those eager to explore additional creative ideas, VSDC offers a suite of artistic options:

Moreover, VSDC's LUT editor is an excellent tool for those aiming to master color grading. It allows for the creation of custom LUTs, giving you professional-level control over the color palette of your footage.

Why You Should Use VHS Section

The VHS effect isn"t just a throwback; it's a creative tool. It adds depth to storytelling, invokes emotions, and offers a distinct alternative in a digital era oversaturated with high-definition and 4K content.

vhs video effects

FAQ

Can I create a VHS effect on my smartphone?

Yes, there are smartphone apps available that can simulate the VHS effect, though for more professional results, software like VSDC is recommended.

Do I need professional software to make a VHS effect?

While professional software like VSDC offers more control and options, there are simpler tools available for beginners.

What are the key elements to include when creating a VHS effect?

Key elements include grainy texture, color shifts, scan lines, slight blurring, and audio distortion to mimic the old VHS tapes.

Conclusion

Mastering the VHS effect in your videos is a journey back in time, offering a unique blend of nostalgia and creativity. With VSDC you can effortlessly transform your modern footage into a retro masterpiece. Remember, the key to a successful VHS effect lies in balancing the vintage aesthetic with your video's narrative. Embrace this timeless style to evoke emotions, tell stories in a novel way, and stand out in today's digital landscape.

How to Apply Transitions

VSDC'deki geçişler, uzun süredir video düzenleme araçları arasında favori olarak öne çıkıyor. Sahne arasında sorunsuz bir akış yaratma konusunda ustalıkla, videolarınızı cilalı, profesyonel şaheserlere dönüştürürler. Ancak, özellikle yeni başlayanlar için, geçişleri uygulamak ve ayarlamak bir meydan okuma gibi görünüyordu.

Bu yüzden, VSDC 9.1'de geçişleri uygulamanın yeni bir yöntemini tanıtmaya karar verdik. Odak noktamız: basitlik ve sezgisellik. Şimdi, gereksiz zaman çizelgesi sekmelerinden kaçınarak, tek bir tıklamayla birden fazla dosyaya geçiş efektleri uygulayabilirsiniz. Kalınlaştırılmış kelime halen mevcutken, bu yeni yaklaşım etkili bir alternatif sunar.

Geçiş Eklemek

 1. VSDC Video Düzenleyici'yi başlatın ve iki video dosyasını zaman çizelgesine ekleyin, bunları aynı katmanda sırayla konumlandırın.
 2. Sonra, dosyaların üzerine bindirerek bir geçiş alanı oluşturmanız gerekiyor. Zaman çizelgesine giderek üç yöntemden birini kullanabilirsiniz:

  Yöntem 1: Dosyaları Taşıyarak Geçiş Oluşturma

  • Dosyaları Taşı: Alt tuşuna basılı tutun. Ardından, bir dosyayı zaman çizelgesinde başka bir dosyanın üzerine tıklayın ve sürükleyin. Geçişin nerede olacağını gösteren beyaz bir çizgi göreceksiniz.
  • Zamanlama Değişikliklerine Dikkat: Dosyayı taşımak, sahnede ne zaman göründüğünü ve kaybolduğunu değiştirir, bu da diğer dosyalarla zamanlamasını bozabilir. Zamanlama önemliyse, bunun yerine Yöntem 2'yi deneyin.

  Yöntem 2: Dosyaları Yerinde Tutun ve Kenarlarını Genişletin

  • Dosya Kenarlarını Ayarlayın: Geçişleri uygularken dosyaların düzenini korumak ve görünüş ve kayboluş zamanlamalarını değiştirmeden zaman çizelgesinde geçiş uygulamak istiyorsanız, Alt tuşunu basılı tutun ve sol dosyanın sonundaki kenarı sağa veya sağ dosyanın başındaki kenarı sola doğru sürükleyin, böylece süresini uzatarak bitişik dosyanın üzerine bindirin ve geçiş alanını tanımlayın.
  • Donmuş Karelerden Kaçının: Dosyanın süresini uzatırken, sonunda bir donmuş kare oluşabilir. Bunu düzeltmek için, Döngü modu seçeneklerini (Yöntem 2: Object Properties) kullanın.

  Yöntem 3: Kırpılmış Dosyaları İşleme

  • Sol Dosyalar için Son Kırpma: Eğer sonunda kırpılmış bir sol dosya ile çalışıyorsanız ve donmuş bir kareyi önlemek istiyorsanız, daha önce kırpılmış bazı kareleri geri yükleyerek bir geçiş alanı oluşturabilirsiniz. Alt ve Shift tuşlarına birlikte basın, sol dosyanın son kenarını yakalayın ve sağa çekin.
  • Sağ Dosyalar için Başlangıç Kırpma: Benzer şekilde, başlangıçta kırpılmış bir sağ dosya ile çalışıyorsanız, bu noktada kırpılmış kareleri geri yükleyerek bir geçiş bölgesi oluşturabilir ve donmuş bir kareyi önleyebilirsiniz. Alt ve Shift tuşlarına birlikte basın, sağ dosyanın başlangıç kenarını yakalayın ve sola çekin.
  • Kırpılmamış Dosyalarla Dikkatli Olun: Bu yöntem, dosyaların başında veya sonunda kırpma varsa özellikle yararlıdır. Geri yüklenecek kırpma yoksa, geçişinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için Yöntem 2'de açıklandığı gibi dosyanın sonunu uzatmanız gerekecektir.
 3. Yukarıda açıklanan yöntemlerden birini kullanarak dosyaları üst üste bindirerek, otomatik olarak bir Kararma geçişi oluşturursunuz (süresi geçiş alanına uyar). Sonra geçiş efektini değiştirebilirsiniz. Bunun için, Şablon penceresine erişin (nasıl yapılacağından emin değilseniz rehberimize bakın if you're unsure how to do this). Burada iki türden geçiş seçebilirsiniz:
  • Transition collection: Bunlar, Dosya 1 (Kararma) sonuna ve Dosya 2 (Açılma) başlangıcına uygulanan çift efektlerdir;
  • Transitions: Bunlar tek efektlerdir (sırasıyla Kararma veya Açılma).
 4. Bir geçiş efekti uygulamak için, Şablon penceresinde efekti tıklayın, fare düğmesini basılı tutun ve zaman çizelgesinde uygun yere sürükleyin. Geçiş efektinin uygulanabileceği yer vurgulanacaktır. Aynı geçişi birden fazla dosyada kullanmak için, geçiş alanları oluşturduktan sonra zaman çizelgesinde hepsini seçin ve geçişi Şablon penceresinden sahneye sürükleyip bırakın.
 5. Geçiş Efektleri Ayarları

  Geçişleri ya Temel efektler penceresinde (efektlerin önizlemesi) ya da Zaman Çizelgesi'nde (ileri ayarlar) ayarlayabilirsiniz.

  1. Temel efektler penceresi

   Bu pencere genellikle sahnenin sağında bulunur ve Şerit üzerindeki Görünüm sekmesinden Temel efektler simgesinin altında Pencereyi görüntüle / gizle'yi seçerek kolayca erişilebilir (ancak, uygulanan efektleri göstermek için zaman çizelgesinde dosyanızı seçtiğinizden emin olun).

   Burada aşağıdaki seçenekler bulunur:

   • Geçiş Özellikleri: Uygulanan geçişler için efekt önizlemelerini gösteren iki kare bölüm bulunur. Sol olan Açılma için, sağ olan Kararma için sorumludur. Genel dosyanın belirli bir bölümüne eklenen efektleri görmek için, zaman çizelgesinde üzerine tıklayın, böylece önizlemede görünür. Bir geçiş efektini ilgili önizleme bölümüne bırakarak ekleyebilir veya değiştirebilir ve oradaki "X" düğmesine tıklayarak kaldırabilirsiniz.

    Geçiş efektlerini kaldırmanın başka bir yolu, kaldırma seçeneklerine erişmek için Açılma/Kararma önizlemelerine sağ tıklamaktır:

    • Açılmayı kaldır/Kararmayı kaldır: Bu seçenek, ilgili penceredeki efekti kaldırır (Transitions bölümünden tek efektler için);
    • Geçişi kaldır: Bu seçenek hem Açılma hem de Kararma efektlerini kaldırır.

    Lütfen, şunu aklınızda bulundurun: Bu kaldırma seçenekleriyle, sadece önceden uygulanan geçişi varsayılan solma geçişine sıfırlıyorsunuz. Geçişi tamamen kaldırmak için, zaman çizelgesinde geçiş alanını kaldırmanız gerekmektedir.

   • Maksimum süreyi kullan: Bu özellik, geçişleriniz için maksimum bir uzunluk belirlemenizi sağlar. Aktive edildikten ve istenilen değerler girildikten sonra, zaman çizelgesine gidin ve bir geçiş bölgesi oluşturmaya başlayın. Editör, belirlediğinizden daha uzun bir geçiş süresi ayarlamanızı engelleyecektir. Bu, dosyanın belirlenen sınırların ötesine bitişik içeriğe uzanmasını önler.
   • Zaman Çizelgesi

    Zaman çizelgesinde bir geçiş alanına sağ tıklayarak bu seçeneklere erişebilirsiniz:

    • Geçiş: Burada, son kullanılan geçiş efektini ayarlayabilir, kaldırabilir veya Şablonlar penceresinde bul veya Önizleme penceresinde bul (çift efektler için).
    • Kararma: Burada, son kullanılan Kararma geçiş efektini ayarlayabilir, kaldırabilir veya Şablonlar penceresinde bul veya Önizleme penceresinde bul.
    • Açılma: Burada, son kullanılan Açılma geçiş efektini ayarlayabilir, kaldırabilir veya Şablonlar penceresinde bul veya Önizleme penceresinde bul.
    • Pencereyi görüntüle...: Bu, Şablonlar ve Temel efektler pencerelerine erişmek için ek bir seçenektir.

  Lütfen dikkat: Bir geçiş uygulanan alanda Kesme ve bölme kullanımı mümkün değildir. Düzenleme yaparken bunu aklınızda bulundurun ve bu araçları önceden kullanın!

  Son Söz: Video Düzenlemeye Pratik Yaklaşım

  VSDC 9.1, geçişlere yönelik kullanıcı dostu yaklaşımıyla video düzenlemeyi önemli ölçüde geliştirdi. Basitlik ve sezgisel tasarıma vurgu yaparak, birçok başlangıç düzeyindeki kullanıcının karşılaştığı zorlukları ele alıyor. Bu yeni sürüm, sinematik geçişleri etkili bir şekilde uygulamanıza olanak tanıyor, düzenleme sürecinizin karmaşıklığını önemli ölçüde azaltıyor.

  Ek rehberlik ve ipuçları için YouTube kanalımızı, Twitter ve Facebook sayfalarımızı kontrol edin. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya özel sorularınız varsa, destek ekibimiz Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresinde her zaman yardımcı olmaya hazırdır.

  VSDC'nin en son sürümünü şimdi indirin ve video düzenleme deneyiminizi dönüştürün!

En İyi 6 Video Yazılımı: 2024 DJI Kamera Drone Düzenleme İçin

Hava fotoğrafçılığı ve videografisinin dünyasında, DJI, dünyayı yukarıdan nasıl yakaladığımızı devrim niteliğinde değiştirdi. DJI veya Da-Jiang Innovations, genellikle dronlar olarak bilinen yüksek kaliteli, yenilikçi insansız hava araçları (İHA) ile tanınan bir teknoloji şirketidir. DJI kamera dronları sadece çekim yapmak için araçlar değildir; aynı zamanda film yapma ve gözetleme, acil durum müdahalesi ve koruma gibi çeşitli alanlarda yeni ufuklar açan sofistike cihazlardır.

Software for DJI Camera Drone

DJI dronuyla çekim yapmak, dünyayı aşağıdan benzersiz bir bakış açısıyla yakalamanın heyecan verici bir deneyimi olabilir. Ancak gerçek sihir düzenleme odasında gerçekleşir. Ham hava çekimlerini cilalı bir videoya dönüştürmek, sadece klipleri kırpma ile ilgili değildir; bu bir sanat formudur. Bu makale, 2024 yılında PC kullanıcılarının aksiyon kamera çekimlerini geliştirmeyi amaçlayan en iyi 6 DJI video düzenleyicisini tanıtıyor.

1. VSDC - Çok Yönlü Bir Video Düzenleyici

Hedef Kitle: Başlangıçtan profesyonellere kadar tüm yaratıcılar

Desteklenen İşletim Sistemi: Windows

DJI video düzenleme için mükemmel bir seçenek olarak, VSDC, hem acemi hem de profesyoneller için uygun geniş bir düzenleme araçları seti sunar. Diğer bazı video düzenleme yazılımlarının aksine, VSDC sadece Windows kullanıcıları için mevcut olsa da geniş format desteği ve yüksek performanslı video işleme ile dikkat çeker.

Software for DJI Camera Drone

Ana Özellikler:

 • Gelişmiş Görsel ve Ses Efektleri: Drone çekimlerinizi renk düzeltmesinden nesne dönüşüme kadar çeşitli görsel efektlerle ve mükemmel ses için ses efektleriyle geliştirin.
 • 4K ve HD Desteği: VSDC, UHD 4K ve HD videoları sorunsuz bir şekilde işler, böylece hava çekimleriniz her karede etkileyici görünür.
 • Hareket Takibi: Drone videoları için ideal olan hareket takibi, kullanıcıların çerçeve boyunca nesneleri takip etmelerine, etiket eklemelerine, bulanıklık eklemelerine veya öğeleri vurgulamalarına olanak tanır.
 • Kullanıcı Dostu Arayüz: Gelişmiş yeteneklerine rağmen, VSDC, video düzenlemeyi herkesin erişebileceği sezgisel bir arayüzle tasarlanmıştır.
 • Gelişmiş Renk Düzeltme: Kapsamlı renk düzeltme araç seti ile VSDC, hava çekimlerinizin tonlarını ayarlamanıza olanak tanır; bu, drone uçuşları sırasında yaşanan değişken aydınlatma koşullarında tutarlılık ve canlılık sağlamak için önemlidir.
 • Donanım Hızlandırma: VSDC, video çözme için donanım hızlandırmayı kullanır, bu da DJI dronları gibi yüksek çözünürlüklü dosyaların işlenme süresini önemli ölçüde azaltır. Bu, daha az güçlü bilgisayarlarda bile daha pürüzsüz oynatma ve daha hızlı düzenleme anlamına gelir.
 • Video Sabitleme Aracı: Drone çekimleri genellikle sarsıntılı olabilir. VSDC'nin video sabitleme aracı istenmeyen kamera hareketlerini düzeltmeye yardımcı olur, bu da nihai videonuzun daha profesyonel ve izlemesi daha keyifli olmasını sağlar.
 • RAW ve Blackmagic RAW Dosya Desteği: VSDC, bu formatların giderek artan popülerliği karşısında, gelişmiş kullanıcılar için RAW ve BRAW dosya desteğini yeni tanıttı; renk düzeltme ve detay artırma gibi son işlemlerde esneklik sunan mükemmel yüksek kaliteli video.

DJI Video Düzenleme İçin Neden VSDC'yi Seçmelisiniz?

VSDC, tüm ihtiyaçlarınıza hitap eden tek bir video düzenleme programıdır. DJI kameralarla çekilen neredeyse tüm videolarla çalışabilme yeteneği, format uyumsuzluğu kısıtlamalarından bağımsız çok yönlü bir seçenek sunar. Drone çekimlerini sabitlemek, lens distorsiyonunu düzeltmek veya mükemmel çekim için renk ayarlamak isteseniz de, VSDC size tam bir araç seti sağlar.

2. Movavi Video Editor

Hedef Kitle: Başlangıçtan profesyonellere kadar tüm yaratıcılar

Desteklenen İşletim Sistemi: Windows ve Mac

Movavi, diğer video düzenleme programlarının karmaşıklığı ve teknik taleplerinden bıkanlar için erişilebilir bir çözüm olarak öne çıkar. Mantıklı ve kolay öğrenilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır, böylece hem acemiler hem de profesyoneller dik bir öğrenme eğrisi olmadan profesyonel sonuçlara ulaşabilir.

Software for DJI Camera Drone

Ana Özellikler:

 • Montaj Sihirbazı: Movavi'nin benzersiz özelliklerinden biri olan Montaj Sihirbazı, video malzemenizi istediğiniz müzikle otomatik olarak birleştirerek hızlı bir şekilde DJI drone çekimlerinizden cilalı içerik oluşturmak için mükemmeldir.
 • Dahili İçerik: Movavi, dahili video klipleri, arka planları, müzikleri ve sesleri içeren geniş bir koleksiyon sunar, bu da yaratıcıların harici kaynaklara ihtiyaç duymadan drone videolarını zenginleştirmelerine olanak tanır.
 • Sihirli Geliştirme: Video kalitesini hızlı bir şekilde iyileştirmek isteyenler için Movavi'nin Sihirli Geliştirme özelliği, görüntünüzün parlaklık, kontrast ve diğer ayarlarını otomatik olarak ayarlayarak DJI drone videolarınızın en iyi şekilde görünmesini sağlar.

Neden Movavi'yi DJI Video Düzenleme İçin Seçmelisiniz?

Kapsamlı bir video düzenleme aracı olarak Movavi Video Editor, DJI video düzenleme konusunda tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. 4K videoyu destekler, bu da yüksek çözünürlüklü DJI drone çekimlerinizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır.

3. VideoProc Vlogger

Hedef Kitle: Başlangıçtan profesyonellere kadar tüm yaratıcılar

Desteklenen İşletim Sistemi: Windows ve Mac

VideoProc Vlogger, DJI drone çekimleri düzenleme için etkili ve çok yönlü bir araç arayanlar için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkar. Mantıklı ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da herhangi bir beceri seviyesindeki yaratıcıların minimal çaba harcayarak çarpıcı sonuçlar elde etmelerini sağlar.

Software for DJI Camera Drone

Öne Çıkan Özellikler:

 • 4K Donanım Hızlandırma: VideoProc Vlogger, tam donanım hızlandırmayı kullanarak 4K videoları hızlı ve verimli bir şekilde işlemesine olanak tanır.
 • Dinamik Hareket Düzenleme: VideoProc Vlogger'ı farklı kılan şey, dinamik hareket düzenleme yetenekleridir. Hareket efektleri ve hız ayarları kolayca oluşturulabilir, bu da drone çekimlerine sinematik bir kalite katmada kolaylık sağlar.
 • Yüksek Kaliteli Sabitleme: Sarsıntılı hava çekimlerinin yaygın bir sorun olduğunu fark eden VideoProc Vlogger, gelişmiş sabitleme araçları sunar.

Neden VideoProc Vlogger'ı DJI Video Düzenleme İçin Seçmelisiniz?

Kapsamlı bir video düzenleme aracı olarak VideoProc Vlogger, DJI drone video düzenleme ihtiyaçlarınızı karşılar. 4K video düzenlemeyi destekler, böylece yüksek çözünürlüklü drone çekimlerinizin tam potansiyelini kullanabilirsiniz.

4. Adobe Premiere Pro

Hedef Kitle: Profesyoneller

Desteklenen İşletim Sistemi: Windows ve Mac

Adobe Premiere Pro, video düzenleme dünyasında güçlü yetenekleri ve profesyonel kalitedeki araçlarıyla geniş bir tanınırlığa sahip bir devasa olarak öne çıkar. Filmmaker'lar, yayıncılar ve DJI drone çekimleriyle çalışan videographer'lar için yüksek kaliteli içerik üretmeyi amaçlayanlar için vazgeçilmez bir yazılımdır.

Software for DJI Camera Drone

Öne Çıkan Özellikler:

 • Lumetri Renk Araçları: Premiere Pro, Lumetri Renk paneli ile öne çıkar; bu, renk ve aydınlatma üzerinde hassas kontrol sağlayan gelişmiş renk derecelendirme yetenekleri sunar.
 • Adobe Creative Cloud ile Entegre: Adobe Creative Cloud'un bir parçası olarak, Premiere Pro, After Effects ve Photoshop gibi diğer Adobe uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon sağlar.
 • Çoklu Kamera Düzenleme: Birden fazla dron veya kameradan gelen çekimlerle çalışanlar için Premiere Pro'nun çoklu kamera düzenleme özelliği paha biçilmezdir. Farklı kaynaklardan çekimleri senkronize etmenize ve düzenlemenize olanak tanır, bu da çoklu açılı diziler oluşturmayı kolaylaştırır.

Why Choose Adobe Premiere Pro for DJI Video Editing?

Adobe Premiere Pro'yu DJI Video Düzenleme İçin Neden Seçmelisiniz? Adobe Premiere Pro'yu DJI video düzenleme için seçmek, eşsiz profesyonel kalitedeki araçlar ve gelişmiş renk derecelendirme yetenekleri sunar, bu da hava çekimleri için sinematik kaliteyi garanti eder. Adobe Creative Cloud ile sorunsuz entegrasyon, iş akışı verimliliğini artırır.

5. DaVinci Resolve

Hedef Kitle: Profesyoneller

Desteklenen İşletim Sistemi: Windows, Mac, Linux

DaVinci Resolve, olağanüstü renk derecelendirme ve post-prodüksiyon yetenekleriyle kutlanır ve bu özellikleriyle filmmaker'lar ve videographer'lar için, DJI drone çekimlerini geliştirenler dahil olmak üzere, en iyi seçeneklerden biridir. Gelişmiş özellikleri ve profesyonel çıkışıyla DaVinci Resolve, yüksek kaliteli sonuçlar bekleyenler için uygundur.

Software for DJI Camera Drone

Öne Çıkan Özellikler:

 • Gelişmiş Renk Derecelendirme: DaVinci Resolve, renk derecelendirme araçları ile ünlüdür.
 • Fusion Görsel Efektleri: DaVinci Resolve içinde entegre edilen Fusion, sofistike görsel efektler ve hareketli grafikler oluşturmak için güçlü bir alan sunar, bu da dron çekimlerini geliştirmek veya düzeltmek için mükemmeldir.
 • Fairlight Ses Post-Prodüksiyonu: DaVinci Resolve'un Fairlight sayfası, temel ses düzenlemeden öteye geçerek dron videolarınızın göründüğü kadar iyi duyulmasını sağlamak için tam bir ses post-prodüksiyon araç seti sunar.

DaVinci Resolve'u DJI Video Düzenleme İçin Neden Seçmelisiniz?

DaVinci Resolve, profesyonel kalitede renk derecelendirme, görsel efektler ve ses post-prodüksiyon yetenekleriyle öne çıkar, bu da DJI drone çekimlerinizin en yüksek kalitede olmasını sağlar. 4K dahil birçok formata destek vermesi ve güçlü performansı, ciddi videographer'lar için sağlam bir araç yapar.

6. CyberLink PowerDirector

Hedef Kitle: Meraklılar ve yarı profesyoneller

Desteklenen İşletim Sistemi: Windows ve Mac

CyberLink PowerDirector, meraklılar ve yarı profesyonel içerik üreticileri arasında popüler olan çok yönlü ve kullanıcı dostu bir video düzenleme yazılımıdır; bunlar arasında DJI drone çekimleri düzenleyenler de bulunmaktadır.

Software for DJI Camera Drone

Öne Çıkan Özellikler:

 • 360 Derece Video Düzenleme: PowerDirector, 360 derece video düzenleme konusundaki sağlam desteği ile öne çıkar, bu da etkileyici drone çekimlerini düzenlemek için ideal bir araç yapar. Kullanıcılar basit ve sezgisel bir iş akışıyla çarpıcı panoramik videolar oluşturabilirler.
 • Action Camera Center: Bu özellik özellikle aksiyon ve drone çekimleri için tasarlanmış olup, stabilizasyon, balık gözü düzeltme ve hız ayarı gibi araçlar sunar, bu da hava çekimlerinizin kalitesini ve dinamiklerini artırmak için idealdir.
 • Magic Movie Wizard: Hızlı, otomatik düzenleme arayan kullanıcılar için Magic Movie Wizard, çekimlerinizden birkaç dakika içinde müzik ve efektlerle tamamlanmış bir video oluşturabilir.

CyberLink PowerDirector'ı DJI Video Düzenleme İçin Neden Seçmelisiniz?

CyberLink PowerDirector, güçlü özelliklerin ve kullanıcı dostu tasarımın mükemmel bir dengeyi sunması nedeniyle DJI drone çekimleri için mükemmel bir seçenektir. 360 derece video ve action camera araçlarına olan desteği, özellikle hava çekimlerinin dinamik doğasına uygun hale getirir.

Sonuç

Bu rehber, en iyi DJI video düzenleme yazılımlarında gezinmenize yardımcı olmayı amaçlamaktadır, her birine detaylı bir bakış sunar. Bahsedilen tüm yazılımlar benzersiz güçlü yönlerle birlikte gelir, ancak VSDC, kapsamlı özellik seti ve kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkar. Hem acemi hem de profesyonel düzenleyicilere hitap eden güçlü, özellik zengini bir platform olması nedeniyle DJI drone video düzenleme için mükemmel bir tercihtir. Doğrusal olmayan düzenleme yetenekleri, gelişmiş renk düzeltme, hareket takibi ve video stabilizasyonu ile birleştirilmiş olarak, yüksek kaliteli, dinamik videolar oluşturmak için çok yönlü bir araçtır. Ayrıca, donanım hızlandırması, yüksek çözünürlüklü çekimlerin etkili işlenmesini sağlar. Tüm bu özellikler, VSDC'yi havadan gelen vizyonlarınızı hayata geçirmek için çekici ve maliyet-etkili bir çözüm haline getirir.

Software for DJI Camera Drone

ASMR Video Nasıl Yapılır: Adım Adım Rehber (sessiz...)

ASMR videoları, YouTube'da milyonlarca izlenme alan etkileşimli içerik türüdür. Bu adım adım rehber, ekipman seçiminden tepki tetiklemeye kadar kendi ASMR videosunu nasıl oluşturacağınızı gösterecek. ASMR'ye yeniyseniz veya deneyimli bir içerik oluşturucuysanız, bizimle gelin ve ASMR içeriğin sırlarını açığa çıkarın.

ASMR videoları nedir?

Milyonlarca insan, ASMR (Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi) kanallarına abone olur ve onları rahatlatmaya veya uykuya dalmasına yardımcı olan videoları keyifle izler. Son on yılda ASMR, büyük bir popülerlik kazanarak bununla ilgili 500.000'den fazla YouTube kanalına yol açtı. ASMRtistler (bu tür blog yazarları için şu anda kullanılan terim), bu kanallar için toplamda yaklaşık 25 milyon ASMR videosu oluşturmuştur.

asmr video what is it

ASMR'nin başarısının arkasındaki sır nedir?

Cambridge Dictionary'e göre, ASMR, özellikle insanların fısıldama veya fırçalama gibi belirli yumuşak sesleri duyduklarında, özellikle de baş ve boyunlarında, ciltlerinde hoş bir karıncalanma hissi yaşadıkları bir fenomendir.

ASMR terimi kendisi, bu fenomen bizlere çok daha öncesinden bilinse de, 2010 yılında Jennifer Allen sayesinde ortaya çıktı. 1970'lerin Coca-Cola ses logosunu hatırlıyor musunuz, şişe açıldıktan sonra gaz çıkışı ve patlama sesi olanı? Bu, ASMR terimi o zamanlar bilinmese de, ASMR benzeri bir reklamın erken bir örneğiydi.

Coca-Cola logo sound

Şimdi büyük sanayi şirketleri, ASMR'ı reklam kampanyalarına dahil ederken, küçük işletmeler de hızlı bir şekilde virüs gibi yayılma varlığı kurmak için bunu kullanıyor.

Peki, bu videoları insanlara bu kadar çekici kılan nedir? Bu, tamamen izleyiciyi etkileyen belirli tetikleyicilerle ilgili. Bu tetikleyiciler sadece sosyal davranışla ilgili beyin bölümünü aktive etmekle kalmaz, aynı zamanda beyinin ödül sistemini de aydınlatır. Daha basit terimlerle, bu videolar izleyicilerin daha bağlı, mutlu ve rahat hissetmelerini sağlar. Peki, ASMR'da izleyicileri büyüleyen ve milyonlarca görüntüleme biriktiren gizemli tetikleyiciler nelerdir? İşte en popüler olanları:

 1. Fısıldama: Mikrofona yakın, yumuşak, nazik fısıldama.
 2. Tıklama: Ahşap, cam veya plastik gibi çeşitli yüzeylerde hafif tıklama.
 3. Kaşıma: Dokulu yüzeylerde nazik kaşıma sesleri.
 4. Sayfa Çevirme: Bir kitabın sayfalarını çevirme sesi.
 5. Yeme Sesleri: Genellikle gevrek veya yapışkan yiyeceklerle çiğneme sesi.
 6. Fırçalama Sesleri: Farklı malzemeler üzerinde makyaj veya boya fırçalarının kullanılması.
 7. Cırtlak Sesler: Keskin, çıtırdayan sesler için kağıt, plastik veya folyo ile manipülasyon.
 8. Su Sesleri: Su damlatma veya dökme, veya dalga veya yağmur sesleri.
 9. Klavye Yazma: Bilgisayar tuşlarının tıklaması.
 10. Parmak Çırpma: Mikrofona yakın hızlı parmak hareketi.
 11. Kişisel İlgi Rol Oyunları: İzleyiciye saç kesimi, makyaj seansı veya doktor kontrolü yapma taklidi.

Bu tetikleyiciler sıklıkla karıştırılıp eşleştirilerek, izleyici için çeşitli ve ilgi çekici ASMR deneyimleri yaratılır.

ASMR Videoları için En İyi Düzenleme Yazılımı

microphone for write ASMR audio

ASMR video düzenleyicisi, ASMR içeriğinin benzersiz niteliklerini geliştirmek için birkaç temel özelliğe sahip olmalıdır:

Yüksek Kaliteli Ses Düzenleme Yetenekleri: ASMR videoları büyük ölçüde ses kalitesine dayanır, bu nedenle sesi düzenleme ve geliştirme yeteneği çok önemlidir.

 1. Gürültü azaltma
 2. Sıkıştırma
 3. Geri dönüş
 4. Ekolayzer
 5. Ses efektleri ASMR deneyimini büyük ölçüde geliştirebilir.

Bizim seçimimiz. DaVinci Resolve, renk düzeltme ve derecelendirme aracından iyi bir ses düzenleyicisine kadar uzun bir yol kat etti. Fairlight aracı, en yüksek ve en sessiz sesler arasındaki ses eşitsizliklerini en aza indirmek için bir kompresör, belirli ses sorunlarını gidermek için bir ekolayzer, yankı efektlerini kaldırmak için de-reverb eklentisi ve çeşitli ses filtreleri gibi temel ses geliştirme araçları sunar.

İnce Ayarlanmış Video Düzenleme Araçları: ASMR videoları "kulaktan kulağa sesler" olarak da adlandırılsa da, görsel yönü de aynı derecede önemlidir. ASMRtistler genellikle mini dramalar oynarlar, daha sürükleyici bir görüntü elde etmek için makro lensle geniş çekimler ve yakın çekimler uygularlar. Burada doğruluk esastır. Editörünüz, kesintisiz geçişler sağlamak ve ASMR atmosferini video boyunca korumak için gelişmiş kesme, kırpma ve birleştirme araçlarına sahip olmalıdır.

ASMR audio wave

Bizim Tercihimiz. VSDC Video Editor, çoklu parça projelerini ele almak için harikadır. ASMR sanatçılarının kamera sesi yerine, mikrofondan gelen zengin ses kalitesini tercih ettikleri bir sır değil. VSDC ile, orijinal videoyu video ve ses parçalarına kolayca ayırabilir, mikrofonla kaydedilmiş sesi ekleyebilir ve süper kesin bir senkronizasyon yapabilirsiniz.

ASMR videosuna rol yapmayı ekliyor ve hikayenizi çeşitli açılardan yakalıyorsanız, VSDC, geniş çekimlerle yakın planları sorunsuz bir şekilde harmanlamak için bol miktarda geçiş efekti sağlar. Ve eğer standart geçişler vizyonunuza uymuyorsa, VSDC kendi geçişlerinizi kendi başınıza oluşturmanız için size araçlar sunar.

Görsel Efektler ve Filtreler: Hafif görsel efektler ve filtreler eklemek, ASMR videolarının görsel çekiciliğini ses deneyiminden uzaklaşmadan artırabilir.

Bizim Tercihimiz. İyi aydınlatma ve üst düzey bir kamera, çekimi kolaylaştırabilir ve sonrasında yapılacak işlemler için gerekli zamanı azaltabilir. Ancak, videografçılar genellikle sadece genel görüntüyü iyileştirmek istemez; saç rengi, makyaj, aletler gibi belirli öğeleri vurgulamak ya da videoda daha samimi bir atmosfer yaratmak için daha koyu tonlar eklemek isteyebilirler. İşte burada VSDC Video Editor işe yarar.Lift, Gamma ve Gain kontrol çarkları, videonun tüm renk tonu kompozisyonunu birkaç tıklamayla değiştirmenize yardımcı olur. Parlaklık ve kontrast seviyelerini ayarlamak, VSDC'nin RGB eğrileriyle videonun genel görünümünü önemli ölçüde iyileştirebilir.

Ayrıca, VSDC'de dalga formuna görsel efektler ekleyerek veya hatta VSDC'nin ses spektrumuyla sesinizi görselleştirerek ASMR videolarınızı yükseltebilirsiniz.

Bir ASMR videosu yapmak için ihtiyacınız olanlar

Bir Oda

Garip görünebilir, ancak birçok ASMR içerik üreticisi, mümkün olan en sessiz ortamı yakalamak için videolarını gece çekmeyi tercih eder. Gerçekten de, küçük ve sessiz bir oda, bir ASMR blog yazarı için ideal bir ortamdır.

ASMR intro

Ancak neden küçük bir oda? Cevap, ses sonrası prodüksiyonda yatar: daha büyük alanlar genellikle yankıya neden olur. Ses düzenleme yazılımları otomatik yankı giderme sunsa da, bu bazen ASMR sesinin ince nüanslarıyla müdahale edebilir; burada sesin her detayı önemlidir. Öte yandan, yankıyı manuel olarak kaldırmak detaylı ve karmaşık bir süreçtir.

Ekipman

ASMR audio girls

ASMR için Mikrofonlar: ASMR kaydının çekirdeği mikrofondur. Tek bir mikrofon kullanabilir, stereo ses için özel bir stand üzerinde çift mikrofon düzenlemesi yapabilir veya hatta 3D sesi yakalayabilen binaural bir mikrofon tercih edebilirsiniz. Sonuncusu, insan kulaklarının sesi nasıl algıladığını taklit ettiği için ASMR sanatçıları arasında özellikle popülerdir, bu da daha immersif bir deneyim yaratır.

Ses Arabirimi: Bazı mikrofonları doğrudan bilgisayara takabilirsiniz, ancak bir ses kutusunun kullanılması ses kalitesinde önemli bir artış sağlar. Sol ve sağ kanal ses düzeylerini ayarlayarak kayıt yapmadan önce net bir stereo sesin oluşturulmasını sağlar.

Kamera: ASMR içerik oluşturma alanında doğru kamerayı seçmek, duyusal büyü dünyasını açmanın anahtarı olabilir. Üst düzey bir ASMR kamera, ultra yüksek çözünürlükte video kaydı, düşük ışık performansı ve yüksek kare hızı seçeneği sunmalıdır, böylece her detayı yakalayan net ve keskin görseller sağlar.

Aydınlatma: Doğru aydınlatma, ASMR videolarında doğru görsel atmosferi oluşturmak için esastır. Yumuşak, dağılmış aydınlatma, sakin ve davetkar bir ortam oluşturmaya yardımcı olur. Halka ışıkları veya softbox ışıklar, görsel kaliteyi artıran düzgün aydınlatma sağlayabilir, fazla sert olmadan istenmeyen gölgeler oluşturmadan.

Aksesuarlar ve Rekabet: ASMR genellikle belirli sesleri oluşturmak için çeşitli aparatlar içerir, örneğin fırçalar, dokunma yüzeyleri veya kıtır malzemeler gibi.

Yüksek kaliteli kulaklıklar, ASMR sanatçıları için can alıcı bir unsurdur; seslerin amaçlanan tepkiyi tetikleyip tetiklemediğini gerçek zamanlı olarak kontrol etmek için gerekli.

Düzenleme Yazılımı veya Uygulama

ASMR videoları yapmaya yeni başlıyorsanız, hemen bir düzenleme yazılımına çok para harcamanıza gerek yok. Denemek için iyi bir seçenek VSDC, DaVinci Resolve, Lightworks veya HitFilm'dir. Bunlardan bazıları (VSDC ve HitFilm iyi gider) başlangıç için kolay kullanılmayabilir, ancak hepsinin ASMR içeriğinizi düzenlemek için ihtiyacınız olan temel araçları bulunmaktadır.

Bir ASMR Videosu Nasıl Çekilir ve Kaydedilir?

İlk ASMR videosunu yapmaya hazır mısınız? İşte başlamak için hızlı bir rehber:

Tetiği Seçin: Bir tetik stratejisi ile başlayın: fısıltı, dokunma, yeme sesleri, rol yapma, cilt bakımı/makyaj - hangisini tercih edersiniz? Doğal hissettiren bir şey seçin; benzersiz enerjiniz izleyicilerle rezonansa girecek ve ASMR deneyimlerini artıracaktır.

Alanınızı Hazırlayın: Yankıyı önlemek için odanızı ses yalıtımına tabi tutun. Ses emici olarak çarşaf, mobilya veya akustik köpük kullanın. Gürültüyü en aza indirmek için iç mekan bir oda seçin veya gece çekim yapın. Odanın düzenli göründüğünden ve yumuşak aydınlatmaya sahip olduğundan emin olun.

Ses ve Videoyu Test Edin: Net sesi, sert sesler olmadan sağlamak için mikrofonunuz ve aparatlarınızla alıştırma yapın. Kamerada nasıl göründüğünüzü kontrol edin ve gerektiğinde aydınlatma ve açıları ayarlayın.

Kaydedin: Yumuşak, sakin bir ses kullanın ve düzenli bir görünümü koruyun. Kayıt ekipmanınızın oturum için yeterli güce sahip olduğundan emin olun, bu oturum 4 saate kadar sürebilir.

Bir ASMR Videosunu Nasıl Düzenlersiniz?

Tebrikler, ilk ASMR videosunuz hazır. Şimdi ne yapmalısınız?

Dosyaları İçe Aktar: Videonuz için yeterli depolama alanınız olduğundan emin olun, özellikle uzunsa. Kamera görüntüleri için, kameranızı bağlayın veya SD kartı bilgisayarınıza takın. Telefon kullanıyorsanız, dosyaları bilgisayarınıza aktarın veya cihazınızda düzenleyin.

Zaman Çizelgesini Düzenle: Video ve ses dosyalarınızı düzenleme zaman çizelgesine sürükleyin. İstediğiniz sıraya göre düzenleyin - pozisyonlarını istediğiniz zaman ayarlayabilirsiniz. Bu konuda VSDC Video Editor öne çıkıyor: çeşitli dosya türlerini uygulamaya sorunsuz bir şekilde sürüklemenize, burada otomatik olarak dönüştürülüp zaman çizelgesine yerleştirilmelerine olanak tanır. VSDC'nin doğrusal olmayan düzenleme yetenekleri sayesinde, bu öğeleri sonrası üretim fikrinize göre yeniden düzenlemenize olanak tanır.

Video Düzenle: Temel düzenlemeleri uygulayın (çok fazlasına ihtiyacınız yok!), filtreler ekleyin ve herhangi bir ekstra efekt. Markanızla bir giriş ve çıkış ekleyin izleyicileri çekmek için.

Geçişler ve Efektler Ekleyin: ASMR videolarında sakinleştirici etkiyi sürdürebilmek için klip aralarındaki pürüzsüz geçişler hayati öneme sahiptir. Görsel çekiciliği artırmak için yeşil ekran gibi geçişler ve özel efektler keşfedin.

Ses Ayarlayın:: Arka plan gürültüsünü kaldırın, herhangi bir ses sorununu düzeltmek için de-reverbing uygulayın, herhangi bir optimal çıktı formatını seçin Gerektiğinde arka plan müziği veya ses efektleri ekleyebilirsiniz.

Dışa Aktar ve Paylaş: Düzenleme tamamlandığında, optimal çıktı formatını seçin ve “Proje'yi Dışa Aktar”a tıklayın.

Bu akıcı yaklaşım, ASMR videonuzun ilgi çekici ve yüksek kaliteli olmasını sağlamak için temel düzenleme adımlarına odaklanır.

İpuçları

ASMR tips

Mikrofon Konumlandırma

ASMR sanatçıları için sesin nüansları, dinleyicinin duyusal tepkileri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden, sadece bir tane yerine iki mikrofon kullanmak iyi bir fikirdir. Bu şekilde, hem sol hem de sağ taraflardan gelen, sizi saran daha zengin bir stereo ses elde edersiniz. Mikrofonları birbirinden daha yakın veya daha uzak hareket ettirerek sesi değiştirmeyi de deneyebilirsiniz.

Mikrofon Yakınlık Etkisi için Pop Filtresi

ASMR sanatçıları, seslerine daha sıcak, zengin ve daha samimi bir kalite kazandırmak için yakınlık etkisini kullanmayı severler. Bu teknik, mikrofona yakın konuşmayı içerir, bu da dinleme deneyimini çok daha kişisel ve çekici kılar.

Mikrofona çarpan patlayıcı seslerin (örneğin "p" veya "b" sesleri gibi) neden olduğu patlama sesinden kaçınmak için "pop filtresi" veya "pop koruyucu" kullanılır. Bu cihaz, konuşmacının ağzı ile mikrofon arasına yerleştirilir. Bu seslerden kaynaklanan hava basıncını dağıtan bir bariyer görevi görerek, ses kayıtlarını bozabilecek patlama sesini azaltır. Pop filtreleri, ses kayıtları, şarkı söyleme, yayıncılık ve ASMR içeriği için net, profesyonel sounding ses oluşturmak için temel bir gerekliliktir.

Manuel (veya çok hafif) gürültü giderme ve yankı giderme efektleri

Gürültü giderme ve yankı giderme özellikleri gerçekten çok sessiz sesler için tasarlanmamıştır. Bu araçlar, yakalamayı hedeflediğiniz sesi veya sesi etkileyebilir. Yaklaşık %5 gürültü giderme iyidir. %10'un ötesine geçmek, özellikle arka plan gürültüleriyle birlikte, neredeyse kesinlikle kesiklere yol açar.

Sert kesikler yok, sadece çapraz geçişler

ASMR videolarında, sürükleyici ve rahatlatıcı deneyimi korumak için yumuşak geçişler hayati öneme sahiptir. Ani kesikler, dinleyiciyi rahatlama durumundan sıçratabilir, ASMR tetikleyicilerinin akışını ve etkinliğini bozabilir. Bunun yerine, sahneler arasında çapraz geçişler kullanmak, dikişsiz ve nazik bir geçiş sağlar, huzurlu atmosferi korumaya yardımcı olur.

ASMR tetikleyicilerini karıştırın

Yukarıda en iyi ASMR tetikleyicilerinin bir listesini derledik. Nihai deneyimi elde etmek için bunları karıştırıp eşleştirin.

Sonuç yerine

ASMR içeriği, hem içerik üreticileri hem de izleyicileri için rahatlama ve daha iyi uyku teşvik etmenin tatmin edici ve erişilebilir bir yolu olabilir. Ve gerçekten de öyledir - milyonlarca görüntülenme ve bu türün olağanüstü popülaritesi, cazibesinin kanıtı olarak hizmet eder.

ASMR içerik oluşturmanın dikkate değer yönlerinden biri, başlamak için mutlaka pahalı bir editöre ihtiyacınızın olmamasıdır. Sadece temel ses ve video düzenleme yazılımıyla, izleyiciler üzerinde derin bir etki yaratabilecek yüksek kaliteli ASMR içeriği üretebilirsiniz.

VSDC'de RAW ve BRAW Dosyaları Desteği

Profesyonel video içeriği oluşturma ve YouTube bloglama dünyasında, Blackmagic Design'ın Blackmagic kameraları, diğer profesyonel sınıf kameralara kıyasla yüksek kaliteli video çıkışı ve çok yönlülüğü ile tanınan benzersiz yetenekleri nedeniyle giderek daha popüler hale geldi. En çok tercih edilen Blackmagic Ursa Mini Pro 12K ve Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2, değer ve kalitenin mükemmel bir kombinasyonu olduğunu kanıtlamıştır.

RAW braw camera

Tüm Blackmagic Kamera modelleri dosyaları, iyi bilinen RAW formatıyla aynı kaliteyi, bit derinliğini, dinamik aralığı ve kontrolleri sunan, ancak daha iyi performans ve daha küçük dosya boyutları sunan Blackmagic RAW formatında kaydeder. Aslında hem RAW hem de BRAW formatlarıyla uğraşmak Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve veya Final Cut Pro gibi özel yazılımlar gerektirdiğinden biraz zorlayıcı olabilir. Şimdi, VSDC Video Editor nihayet RAW ve BRAW dosyaları için uzun zamandır beklenen desteği de entegre etti. Ve en iyi kısmı - ücretsiz!

RAW format

RAW Formatı Nedir?

RAW dosyaları, yüksek kalitede videolar yakalayan bir dosya formatıdır. Bir RAW dosyasının birincil amacı, video çekildikten sonra herhangi bir değişiklik yapılmadan görüntüyü olabildiğince gerçekçi bir şekilde korumaktır. Bu şekilde kullanıcılar görüntünün pozlamasını, beyaz dengesini ve diğer parametrelerini değiştirebilir - bunun nedeni RAW dosyalarının daha ayrıntılı, yüksek kaliteli bilgiler içermesidir ve bu da onları profesyonel video düzenleme için mükemmel kılar. Renk derecelendirme, pozlama ayarlamaları ve denge sorunlarının düzeltilmesi, çekimin kalitesini düşürmeden daha etkili bir şekilde yapılabilir.

RAW file format

Neden BRAW Dosyalarını Tercih Etmelisiniz?

BRAW dosyalarına gelince, bunlar doğrudan Blackmagic RAW ile ilişkili bir tür dijital video dosyası formatıdır. Blackmagic RAW (BRAW), çekim, post prodüksiyon ve sonlandırma için uygun kalite açısından geleneksel video formatlarını geride bırakan son teknoloji bir codec olarak öne çıkıyor. Neredeyse kayıpsız video dosyaları sunmak için gelişmiş algoritmalar (gürültü yönetimi, sensör profili oluşturma ve yeni kenar yeniden yapılandırma gibi) dahil olmak üzere modern teknolojileri entegre eder. Bu sayede yüksek çözünürlük, hızlı kare hızları ve geniş dinamik aralık gerektiren iş akışları için mükemmeldir.

 • BRAW dosyaları yüksek video kalitesini korur ve standart RAW dosyalarına kıyasla daha küçük dosya boyutları, daha hızlı oynatma ve daha kolay çapraz platform uyumluluğu sunar.
 • BRAW formatı, Blackmagic kameralarla çekilen videoları sıkıştırırken tüm karmaşık ayrıntıları koruyarak çarpıcı ve gerçeğe yakın görüntüler elde edilmesini sağlar.
 • BRAW video dosyaları, diğer formatlara kıyasla daha yüksek dinamik aralığa ve renk doğruluğuna sahiptir. Bu, vurgularda ve gölgelerde daha fazla ayrıntı yakaladıkları ve daha geniş bir renk yelpazesi sundukları anlamına gelir.

DAV

VSDC'de RAW ve BRAW Dosyalarıyla Çalışma

VSDC artık RAW ve BRAW formatlarını gururla destekleyerek proje iş akışınızı çekimden tamamlamaya kadar kolaylaştırıyor. Kamerada yapılan ayarlamalar ve ayarlar, meta veriler aracılığıyla VSDC Video Editor'a aktarılır ve tamamen düzenlenebilir. VSDC'de RAW ve BRAW ayarlarını değiştirebilir ve ardından bunları PC'ler ve çevrimiçi oynatıcılar tarafından desteklenen tüm popüler formatlarda dışa aktarabilirsiniz.

VSDC, RAW ve BRAW görüntüleri düzenlemek için renklerde ince ayar yapmak, pozlamayı ayarlamak ve gölgeleri manipüle etmek için gelişmiş renk derecelendirme, videonuzda belirli bir görünümü hızlı bir şekilde elde etmek için LUT'leri uygulama, görsel efektler, dönüştürme ve daha fazlası gibi bir dizi olanakla birlikte gelir.

RAW and BRAW color grading

RAW ve BRAW Dosyalarını Eklemek

Muhtemelen biliyorsunuzdur, VSDC'ye dosya eklemenin birkaç yolu vardır. RAW ve BRAW Dosyalarını eklemek, düzenli dosyalar eklemekten hiç farklı değildir:

Seçenek 1. Boş proje

Kendi projenizi oluşturmak için başlangıç ekranındaki Boş proje simgesine tıklayın. Gerekirse, açılan pencerede proje ayarlarını ayarlayın ve Bitir'e tıklayın. Ardından, dosya gezgininde bir RAW/BRAW dosyası seçin, sahneye sürükleyin ve fare düğmesini bırakın.

Seçenek 2. İçeriği İçe Aktar

İçeriği İçe Aktar simgesine tıklayın, ardından PC'nizde bir RAW/BRAW dosyası seçin ve otomatik olarak beliren pencerede parametreleri ayarlayın (gerekiyorsa). Hazır olduğunuzda, Bitir'e tıklayın. Bu seçenek oldukça kullanışlıdır çünkü VSDC, videonuzun tüm parametrelerini (yükseklik, genişlik ve kare hızı) otomatik olarak algılayabilir ve proje parametrelerini buna göre ayarlayabilir.

RAW ve BRAW Dosyalarına LUT Uygulama

LUT ya da Look-up Table, renk tonlarının nasıl değiştirilmesi gerektiğini tanımlayan bir dizi değerdir. Bir LUT uygulamak, bu sete dayalı olarak bir görüntünün orijinal renk değerlerini karşılaştırmak ve değiştirmekle ilgilidir. Bu süreç, VSDC'de hem RAW hem de standart dosyalar için benzerdir, ancak Blackmagic RAW dosyalarında bazı yeni özellikler bulunmaktadır.

Blackmagic kameralarla çekim yaparken, LUT'lar doğrudan BRAW dosyalarına metadata olarak gömülebilir. Bu özellik, istenen görsel stili elde etme sürecini basitleştirir, çünkü bu LUT'lar orijinal dosya ile birlikte düzenleme ve renk düzeltme için hemen erişilebilir. BRAW dosyanızı VSDC'ye aktardıktan sonra, gömülü LUT, Özellikler penceresinde görüntülenir. Geliştirmeler uygulanmış bir şekilde görüntüyle çalışmak isteyip istemediğinize bağlı olarak veya orijinal renk profili korunması için LUT'u devre dışı bırakmak isteyip istemediğinize bağlı olarak Gömülü LUT uygulayın >> EVET/HAYIR'ı seçin. Bu seçenek ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Applying LUTs to RAW and BRAW Files

VSDC PRO kullanıcıları için daha fazla ayarlama yapmak isteyenler için başka bir özellik de bulunmaktadır ve bunlar orijinal Blackmagic LUT'u düzenlemeye ihtiyaç duyuyor. Bu durumda, Gömülü LUT'yi dışa aktarma düğmesine tıklayarak LUT'u CUBE formatında bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Ardından, standart LUT düzenleme için Kaynaklar penceresine geri aktarın. VSDC'de LUT düzenleme konusunda kapsamlı bir rehber için, detaylı video öğreticimizi incelemenizi öneririz.

RAW ve BRAW Dosyalarında Renk Derecelendirmesi

VSDC, RAW ve BRAW dosyalarına kolayca uygulanabilen renk düzeltme için kullanabileceğiniz çok çeşitli araçlar ve özellikler sunar. Bu araçlar, genel görünümünü iyileştirmek için çekimlerinizin rengini ve ışığını ayarlamanıza olanak tanır.

Eğer bir videoyu manuel olarak renkleri düzenlemek istiyorsanız, parlaklık, sıcaklık, kontrast ve diğer parametreleri ayarlayarak, basitçe Düzenleyici sekmesindeki Video Efektleri menüsüne gidin. Ayarlamalar'a kaydırın ve değiştirmeniz gereken parametre setini seçin. Örneğin, renk tonunu veya doygunluk seviyelerini değiştirmek istiyorsanız. Dropdown menüsünden Ton/Doygunluk/Değer seçeneğini seçtikten sonra, zaman çizelgesinde HSV 1 katmanı ile yeni bir sekme fark edeceksiniz. Sağ fare düğmesiyle katmana tıklayın ve menüden Özellikler'i seçin. Özellikler penceresi sağ taraftan kayacak. HSV efekti ayarlarını bulun ve seviyeleri manuel olarak değiştirin.

VSDC renk düzenleme araçlarına yeniyseniz, YouTube kanalımızda RAW ve BRAW dosyalarına uygulanabilecek Barbie veya Oppenheimer filmlerindeki gibi şaşırtıcı sinematik efektleri yeniden yaratmak, renk düzeltme yapmak veya Lift, Gamma & Gain renk çarklarıyla ve RGB eğrileriyle çalışmayı öğrenin.

Color Grading RAW and BRAW Files

RAW ve BRAW dosyalarını MP4'e dönüştürme

BRAW formatı gelişmiş ve yeni olmasına rağmen yüksek kalite sunsa da, bunu örneğin MP4 veya diğer popüler formatlara dönüştürmeniz gerekebilir.

Converting RAW and BRAW to MP4

Bunu yapmak için dosyanızı yükleyin, düzenlemeleri yapın (gerekiyorsa) ve kullanılabilir formatlardan birini seçmek ve parametreleri yapılandırmak için şerit komut çubuğundaki Projeyi dışa aktar sekmesine gidin. Burada videoyu oynatmak istediğiniz bir cihazı ve seçilen cihaz tarafından desteklenen bir formatı seçebilirsiniz. Desteklenen cihazların tam listesini görmek için yukarıdaki resimde belirtilen ok işaretine tıklayın.

Video formatını seçtikten sonra, sonuçlanan videonun kalitesini belirleyen bir profil seçmeniz gerekir. Profil alanının altındaki ok işaretine tıklayın ve açılır listeden bir profil seçin. Video ve ses codec'lerinin özelliklerini ayarlamak için Profili düzenle… düğmesine tıklayarak kendi profilinizi yapılandırabilirsiniz. Değişiklikleri kaydetmek için Profili uygula düğmesini kullanın. Ayrıca, sonuçlanan videonun bilgisayarınızdaki yolunu belirtebilirsiniz. Son olarak, Projeyi dışa aktar düğmesine tıklayarak dışa aktarma işlemini başlatın. Nasıl çalıştığını görmek için video kılavuzumuza göz atın.

Finalleme

VSDC'nin RAW ve Blackmagic RAW desteğini entegre etmesi, özellikle Blackmagic kameralarını kullanan kullanıcılar için video düzenleme açısından önemli bir noktayı işaret ediyor. Bu entegrasyon, sadece düzenleme sürecini basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda genel prodüksiyon akışını geliştirerek, yüksek kaliteli bir çıkışı orijinal görüntüyle tutarlı kılar. VSDC ile RAW ve BRAW dosyalarıyla çalışma olasılıklarınız sınırsızdır, bu da size en yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirme ve farklı araçlar ve teknikleri deneme imkanı tanır; bu da size benzersiz bir tarz geliştirmenize ve yüksek kaliteli, etkileyici videolar üretmenize yardımcı olabilir.

Herhangi bir ek soru veya yardım için VSDC destek ekibi, Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresi veya Facebook ve Twitter üzerinden hemen erişilebilir durumda. Takipte kalın!

News

New Transition Addition Methods, RAW/BRAW Files Support and Free Waveform

Moment gelmiştir: VSDC 9.1'ün merakla beklenen güncellemesini sunmaktan mutluluk duyuyoruz! Yeni sürümün geliştirilmiş işlevselliği, video montajını hızlandıracak ve düzenleme sürecini...

VSDC 8.3 - 100+ Yeni Şablon, Anahtar Düzenleyici Penceresi, AV1 ve Geliştirilmiş GUI

VSDC 8.3 güncellemesini size sunmaktan mutluluk duyarız! Ekibimiz yeni sürüm üzerinde aktif bir şekilde çalıştı ve şimdi VSDC'de çalışmayı daha kolay hale getirecek tüm değişiklikleri...

2023'te ücretsiz video düzenleme: Bankayı Bozulmadan Yaratıcılığınızın Kilidini Açın

Günümüzün dijital dünyasında yaratıcılık en üst düzeyde hüküm sürüyor. Bireylerin ve markaların izleyicileri büyülemesi ve kalıcı bir izlenim bırakması için sonsuz olanaklar sunar....

En İyi Çevrimiçi Video Düzenleyiciler 2023: Avantajlar ve Dezavantajlar

Şu anda video içeriğinin popülaritesi artıyor ve birçok kullanıcı kişisel ve profesyonel amaçlar için video klipler oluşturma ihtiyacıyla karşı karşıya kalıyor. Pazarda sunulan çeşitli...

VSDC 8.2 – Proxy File Support, Color Keyframes and Vectorscope

Merakla beklenen VSDC video editörü 8.2 güncellemesini açıklamaktan heyecan duyuyoruz. Ekibimiz, bu sürümün düzenleme deneyiminizi yükseltecek heyecan verici özellikler ve geliştirmelerle dolu...

VSDC 8.1 Sürümü Çoklu Kamera, Eğri Çizgi Nesnesi, Kayan Metin Efekti ve Daha Fazlasını İçerir

VSDC 8.1'i sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni sürüm, hem profesyonel kameramanları hem de grafik tasarımcıları ve profesyonel olmayan kullanıcıları hedefleyen çok çeşitli güncellemeler içeriyor....

VSDC 7.2 Renk Düzeltme Araç Setini Bir Sonraki Seviyeye Taşıyor (Diğer Güncellemeler)

VSDC ekibi için verimli birkaç ay daha oldu ve video düzenleme paketimizin yeni sürümü olan VSDC 7.2'nin piyasaya sürüldüğünü duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Güncellemelerin çoğu renk düzeltme...

Video Renk Düzeltme için 5 Ücretsiz Yazılım

Bir video içerik üreticisiyseniz, renk düzeltmeyi öğrenmenin çok önemli olmasının üç nedeni vardır. İlk olarak, videolarınızı geliştirmenize ve profesyonel görünmelerini sağlamanıza...

VSDC 7.1 GUI ve LUT Düzenleyicisini Geliştirir, Yeni efektler ve Özel Klavye Kısayollar Ekler

VSDC'nin yeni sürümü iki yeni video efekti içerir, LUT düzenleyicisinin işlevselliğini genişletir ve geliştirilmiş bir arayüz, iyileştirilmiş zaman çizelgesi ve özel kısayollar getirerek...

Filigran İçermeyen En İyi 10 Ücretsiz Video Düzenleme Yazılımı

Saatlerce düzenleme yaptığınız bir videoda filigran görmek oldukça sinir bozucudur. Ancak bazı video düzenleme yazılımı geliştiricileri, ürünlerinin ücretsiz kullanımını sınırlamak...
 

Screen Recorder Box

Bu program ile masaüstünüzün video videosunu çekebilir ve bilgisayarınıza çeşitli biçimlerde kaydedebilirsiniz. Bir video düzenleyiciyle eşleştirilmiş program, sunumlar ve demolar oluşturmak için idealdir.

Ekran Kaydedici hakkında daha bilgi edinin...

 

Video Capture Box

Program, dış aygıtlardan video yakalar ve ücretsiz bir biçimde bilgisayara kaydeder. Video tarayıcılardan, web kameralardan, yakalama kartlarından ve diğer araçlardan da video kaydedebilirsiniz.

Video Yakalama hakkında daha fazla bilgi edinin…


İnceleyen


"VSDC Ücretsiz Video Düzenleyici her ne kadar alışılmadık bir video düzenleyici olsa da şaşırtıcı derecede güçlü"

- PC Advisor


"Bu video düzenleyici size tonlarca kontrol ve düzenleme gücü veriyor"

- CNet


"Bu video düzenleyici tüm popüler video formatlarını destekler ve çok çeşitli özelliklere sahiptir. Aydınlatma seviyesini değiştirebilir, videoları birleştirebilir, filtreler ve geçişler uygulayabilirsiniz"

- Digital Trends