Video Düzenleyici

Aile tebrik kartından şirket sunumuna kadar her türlü karmaşıklıkta videolar oluşturmak ve düzenlemek için ücretsiz video yazılımını kullanın. Video dosyalarını kesin, birleştirin, görsel ve ses efektleri uygulayın, filtreleme ve görüntü düzeltme kullanın, slayt gösterileri yapın ve uygun bir film müziği ekleyin. Videonuza profesyonel bir görünüm kazandırmak için çok renkli Renk anahtarı ve gelişmiş parametre ayarlarını kullanın. Tüm popüler video ve ses formatları desteklenir.

Video Düzenleyici hakkında daha fazla bilgi edinin...

Video Dönüştürücü

Bu program video dosyalarını bir biçimden diğerine dönüştürmek için tasarlanmıştır. Hemen hemen tüm popüler video biçimleri (hem okuma hem de kaydetme) desteklenir. Ayrıca iPhone, Huawei P30 Pro veya Samsung Galaxy gibi belirli multimedya cihazları için videolar oluşturmak da mümkündür. Programın kullanımı son derece kolaydır, modern bir arayüze ve gerekli tüm video işleme fonksiyonlarına sahiptir.

Video Dönüştürücü hakkında daha fazla bilgi edinin...

Ses Dönüştürücü

Bir ses dönüştürücü kullanarak ses dosyalarını bir biçimden diğerine dönüştürebilirsiniz. Tüm önemli ses biçimleri ve codec bileşenleri desteklenir. Program ayrıca çalma listelerini ve meta etiketlerini yönetmenize izin verir, ayrıca video dosyalarından sesi dışa aktarmak ve parçaları herhangi bir biçimde bilgisayarınıza kaydetmeniz de mümkündür.

Ses Dönüştürücü hakkında daha fazla bilgi edinin...

Ses CD’si Yakalayıcı

Bu ses aracı kompakt disklerden ses parçalarını kopyalamaz ve bunları seçtiğiniz herhangi bir biçimde bilgisayarınıza kaydetmek için tasarlanmıştır. Neredeyse tüm popüler ses biçimleri ve codec bileşenleri desteklenir. Program ayrıca dosyaları otomatik olarak yeniden adlandırma ve meta etiketleri güncelleme için parça ayrıntılarını FreeDB sunucusundan ayıklayabilir.

Ses CD’si Yakalayıcı hakkında daha fazla bilgi edinin...

Çok işlevsellik

Çok işlevsellik

Tek bir ücretsiz video yazılım paketinde çok çeşitli multimedya işleme araçları

Yüksek hız

Yüksek hız

Programlar hızlı, optimize edilmiş çok işlemcili algoritmalar kullanır.

Kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik

VSDC video yazılımı, Windows işletim sistemi tabanlı tüm bilgisayarlarda ve cihazlarda ücretsiz olarak indirilebilir.

Learn How to Extract Audio from Video

If you need to extract audio from a video, the process is simpler than it might seem. In this detailed guide, we'll show you how to do it step-by-step, using various tools available for this purpose.

To help you navigate easily, we've included a menu so you can jump straight to the section you need.

Key Takeaways:

Arrow Steps for Extracting Audio from Video

Arrow Best Tools for Audio Extraction

 • VSDC Free Video Editor
 • Adobe Audition
 • Audacity
 • FFmpeg
 • CapCut
 • VLC Media Player
 • QuickTime

Arrow Online Tools for Audio Extraction

 • Clideo
 • Audio Extractor
 • Kapwing

Arrow Conclusion>

Arrow FAQ

 • What types of video files can I use for audio extraction?
 • Will I lose audio quality when extracting it?
 • Can I extract only a portion of the audio from a video?

Steps for Extracting Audio From Video

To begin, download and install VSDC Free Video Editor. This application is an excellent choice for Windows users of any version. It not only makes it easy to extract audio from video but also provides additional features like separating tracks if the audio contains multiple streams, allowing you to isolate music from dialogue. Additionally, you can create audio visualizations, extract audio from multiple files simultaneously, and convert the audio into a single track or multiple tracks. The exported audio can be saved in formats such as WAV, M4A, OGG, MP3, AAC, and AMR, with options to customize the output parameters, including bitrate, frequency, and channels.

After you’ve installed VSDC Free Video Editor, open the program and start a new project by selecting Blank Project. In the new scene, there are several ways to add and extract audio from video.

How to create a new project in VSDC
 • Using the Left Vertical Toolbar: On the left side of the scene, locate the Add Sound option. In the pop-up window, choose your video or multiple videos and click Open. The editor will automatically extract the audio and add it to the scene. How to add audio in VSDC Positioning audio on the timeline
 • Using the Ribbon Menu: On the top Ribbon menu, go to Add Object and select Audio. In the opened window, select your video or multiple videos, and the editor will immediately extract the audio and add it to the scene. Adding audio manually in VSDC Selecting an audio file on the timeline
 • Drag and Drop Method: Drag and drop your video onto the scene. Right-click on it, choose Cutting and Splitting, and select Export Audio. This method is useful if you don’t need to edit the file and want to add multiple videos to the scene, converting each into a separate track. Opening the window for exporting audio Location of the option to export audio in the Cutting and Splitting window

In the properties window on the right side of the scene, you can adjust various settings for the selected audio on the timeline, such as speed, volume, playback direction, and you can stretch the file to the desired length with the Loop mode. If the file contains multiple tracks, you can select the desired one in the properties window.

Properties of the audio file selected on the timeline

VSDC Editor also offers separate audio effects that you can apply to modify the sound in the left and right channels. Additionally, there is an audio visualizer tool that helps display the audio beat in various forms on the scene. If there are any unnecessary parts in the file, you can cut or split them.

List of available audio effects in VSDC

Once you are satisfied with the result, go to the Export tab at the top. In the Source Files field, right-click on the Audio Track and select Export Audio. Choose your settings, and you’re done.

Exporting audio at the project export stage

Note: if there are multiple files on the scene, the export will combine them into a single file. If you need them separated, refer to the third method of adding files to the scene described above.

Best Tools for Audio Extraction

VSDC Free Video Editor

As previously mentioned, VSDC is an excellent tool for Windows users who need to separate audio from video in one or multiple files. The advantages of this software include its free availability, support for almost all known formats for both import and export (WAV, M4A, OGG, MP3, AAC, and AMR), and the ability to edit files, apply audio effects, or create standalone music videos. All these features are available in one place. The only downside is that it is not available for macOS.

Exporting audio from a video file

Adobe Audition

Adobe Audition is another great tool, compatible with both macOS and Windows. It allows for audio extraction from single or multiple video files, supports numerous formats for import, and converts them to WAV, MP3, AIFF, AAC, FLAC, OGG, WMA, with adjustable settings such as bitrate, sample rate, and the number of channels. The main disadvantage is that it is a paid tool, requiring either a subscription to Adobe Audition or the entire Adobe Creative Cloud suite.

Exporting audio in Adobe Audition

Audacity

The third useful tool is Audacity, which works on macOS, Linux, and Windows. It is free and open-source. However, it has a drawback: to convert video files to audio, you need to first convert the video file to an audio format using third-party tools like FFmpeg. Here's a quick guide: Go to "File" > "Import" > "Audio." Select your video file, and Audacity will automatically use FFmpeg to extract the audio. To save the audio file, go to "File" > "Export" and choose your desired format (WAV, MP3, AIFF, OGG Vorbis, FLAC, MP2, WMA) and settings.

Exporting audio in Audacity

FFmpeg

Next, we have FFmpeg, which, like the previous tool, is free and open-source and works on macOS, Linux, and Windows. To extract audio from video using this tool, you need to use the command line: ffmpeg -i input_video.mp4 -q:a 0 -map a output_audio.mp3, where -input_video.mp4 is the input video file, -q:a 0 indicates high quality for the audio, -map a selects only the audio track, and output_audio.mp3 is the name of the output audio file. This method may deter some users who prefer a graphical interface where options can be selected easily, but for others, it might be seen as an advantage. It supports various export formats including MP4, AVI, MKV, MOV, FLV, WMV, WebM, and MPEG.

Exporting audio in FFmpeg

CapCut

CapCut is another software worth mentioning. It is free and available on Windows, macOS, iOS, and Android, making it convenient for editing on both PC and mobile devices. Like VSDC, you create a project, upload the video file to the timeline, click on the file, and select the "Extract Audio" option. Then, delete the video part and export the project as an MP3 file. The main drawback is that it supports only one export format.

Exporting audio in CapCut

VLC Media Player

VLC Media Player is free, open-source, and available on all devices including macOS, Linux, Windows, iOS, and Android. To separate audio from video in VLC, go to the "Media" menu and select "Convert/Save." In the window that opens, click "Add" and select your video file. Click "Convert/Save" again and choose the conversion settings (MP3, FLAC, OGG, WAV, AAC). While easy to use, the main drawbacks are the limited options for conversion settings and the inability to edit files.

Exporting audio in VLC Media Player

QuickTime

The last tool is QuickTime, which is ideal for macOS users. To separate audio from video, open the video file in QuickTime, go to the "File" menu, and select "Export As," then choose "Audio Only." Save the audio file. The drawbacks are that only the M4A format is available for export, and additional formats are available only in QuickTime Pro, which is no longer supported. Additionally, the Windows version of QuickTime is also no longer supported.

Exporting audio in QuickTime

Online Tools for Audio Extraction

Clideo

When it comes to extracting audio from video online, the first tool we'll discuss is Clideo. The process is straightforward: open the Clideo website in your web browser, select the "Extract Audio" tool, upload your video file, click "Extract," and wait for the process to complete. You can then download the result in formats like MP3, WAV, M4A, FLAC, and OGG. However, as with all online tools, performance depends on your internet speed. Additionally, the free version of Clideo adds a watermark to the file, has a file size limit, and you may need the Pro version for more extensive features.

Exporting audio in the online tool Clideo

Audio Extractor

The second tool is Audio Extractor, which is a completely free online service. To separate audio from video, upload your video file to the Audio Extractor website, choose your export format (MP3, WAV, M4A, FLAC, OGG, MP2, AMR, WMA), click "Extract Audio," and wait for the process to finish. The only downside is the file size limit for uploads, and since the files are processed on servers, there may be concerns about data privacy.

Exporting audio in the online tool Audio Extractor

Kapwing

The last online tool we'll cover is Kapwing. Kapwing offers both a free version and paid subscriptions. The free version has limited features and adds a watermark to exported videos. To extract audio from video, upload your video file from your device or add it via URL, proceed to the editor, select the video on the timeline, click "Audio," and choose the "Detach Audio" option. The audio track will appear as a separate element on the timeline. You can then export the audio file in your desired format, although only MP3 and WAV are available. Additionally, in the free version, the file duration cannot exceed 7 minutes.

Exporting audio in the online tool Kapwing

Conclusion

After considering various tools and methods for extracting audio from video, and evaluating the drawbacks of each application, we have chosen VSDC Free Video Editor as the most convenient tool with numerous additional features. However, the best choice depends on your specific needs and whether you prefer to work online or offline.

If you have any further questions, please feel free to contact us at Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. or through our social media channels on Facebook and X.

FAQ

What types of video files can I use for audio extraction?

It depends on the application you are using to extract audio from video. For example, VSDC Free Video Editor supports almost all known video formats for import.

Will I lose audio quality when extracting it?

VSDC Free Video Editor does not affect the file quality when extracting audio from video. Quality loss can occur only if you set the bitrate lower than the original.

Can I extract only a portion of the audio from a video?

Yes, you can extract only a portion of the audio from a video using VSDC Free Video Editor. You can use the Cutting and Splitting tool or work directly on the timeline to achieve this.

AI Video Segmentasyonu ile VSDC'de Nasıl Çalışılır

How to Use AI Video Segmentation in Free Video Editor

Video Segmentasyonu Nedir?

AI-video segmentasyonu, video içeriğini daha küçük segmentlere veya sahnelere ayırarak anlamlı bilgiler ve özellikler çıkarmak için yenilikçi bir yöntemdir. VSDC, AI modelleri temelinde ücretsiz bir video segmentasyon aracı sağlar: AI, bir veya birden fazla nesnenin sınırlarını doğru bir şekilde belirleyebilir ve bu nesneleri izole etmek veya vurgulamak için yakalar. Bu sayede bir nesneyi kesip başka bir videoya ekleyebilir, renk düzeltmesi yapabilir, karakterler etrafında konturlar çizebilir, maskeler oluşturabilir veya benzersiz görsel efektler yaratmak için diğer düzenleme seçeneklerini uygulayabilirsiniz.

Bugün bu aracı nasıl kullanacağınızı göstereceğiz ve örnekler sunacağız. O halde VSDC Video Düzenleyici'yi indirin ve başlayalım!

Segmentasyon Ekleme

 1. Segmentasyon ile çalışmaya başlamak için medya dosyanızı sahneye ekleyin. Zaman çizelgesinde dosyayı tıklayarak seçin ve aşağıdaki yöntemlerden biriyle Segmentasyon ekleyin:
  • Seçili nesneye sağ tıklayın ve Video efektleri >> Özel efektler >> Segmentasyon'u seçin;
  • Düzenleyici sekmesine gidin, Video efektleri >> Özel efektler >> Segmentasyon'a.
 2. Daha sonra Nesne konumu ayarları penceresini göreceksiniz. Parametreleri (gerekirse) ayarlayın ve Tamam'ı tıklayın.
 3. Sonra Özellikler penceresi'ne gidin, aşağıda açıklanan parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Adding the Segmentation effect.

Segmentasyon Parametreleri

Özellikler penceresi'nde bulunan üç ana parametre grubu vardır:

 1. Ortak ayarlar: Eklenen nesnenin adını, nesne oluşturma zamanını, nesne çizim süresini ve nesnenin ebeveyn nesneye bağlı olup olmadığını belirtmenizi sağlar. Bunlar herhangi bir nesne veya efekte uygulanabilecek temel ayarlardır.
 2. Düzeltme ayarları: Segmentasyon aracı için çalışmaz.
 3. Segmentasyon parametreleri: Bu bölüm, Segmentasyon'un benzersiz parametrelerini yapılandırmanızı sağlar. Bu makalede bu parametrelerle çalışacağız. Bir sonraki bölümde bunları detaylı olarak inceleyelim.

How to find the segmentation parameters.

Segmentasyon ile Başlama

 1. Segmentasyon aracıyla çalışmaya yeniyseniz, Segmentasyon parametreleri bölümünde başlangıçta yalnızca iki seçenek göreceksiniz: Veri modelini indir ve Veri modelini içe aktar. Veri modelini indir seçeneğine tıklayarak indirebileceğiniz 4 modelden birini seçebileceğiniz bir web sayfasına gidin:
  • FB-SAM: Bu, resimlerdeki sabit nesneleri tanımada yüksek doğruluk sunan temel bir modeldir. Diğer AI seçeneklerine kıyasla PC belleği üzerinde talepkar olabilir ve daha yavaş çalışabilir.
  • SAM-HQ: Bu, hareketli nesnelerle daha iyi performans sunan, küçük öğelerin hassas tanınmasını sağlayan ileri bir modeldir, ancak daha yavaş çalışır ve daha fazla bellek gerektirir.
  • EdgeSAM: Daha az güçlü PC'lerde uzun video dosyalarını işlemek için mükemmel olan, daha düşük RAM gereksinimleri ve daha hızlı performans sunan gelişmiş bir moddur. Çoğu projede iyi Segmentasyon doğruluğu sağlar.
  • MobileSAM: Hızlı performans ve düşük PC bellek kullanımı sunan ve EdgeSAM'a iyi bir alternatif olan başka bir gelişmiş modeldir.
 2. 2. İstediğiniz AI modelini indirdikten sonra, Veri modelini içe aktar düğmesini kullanarak programınıza aktarın. Bu işlem, Segmentasyon parametreleri menüsünü güncelleyecek ve listenin ilk seçeneği artık bir Model alanını içerecek. Bu alan, sağdaki simgeleri tıklayarak yeni AI modellerini seçmenize, indirmenize veya içe aktarmanıza olanak tanır.
 3. 3. Sonraki adım İşleme modü'nü seçmektir. Bu, Segmentasyon aracıyla çalışırken grafik kartınızı (Donanım) veya PC'nizin kaynaklarını (Yazılım) kullanıp kullanmayacağınızı belirler. Optimal performans için, PC'niz üzerindeki yükü azaltmak için Donanım'ı ayarlamanızı öneririz. Daha fazla bilgi için Sorun Giderme kılavuzuna başvurun.

Reducing PC load when working with the segmentation effect.

Segmentasyon parametreleri ile çalışmaya devam etmek için Segmentasyon bölgesini ayarlamanız gerekmektedir. İşte bunun nasıl yapılacağı:

Segmentasyon Bölgeleri Ekleme

 1. Özellikler penceresi'nde Bölge Ekle düğmesini seçin ve Segmentasyon için nesnenin bulunduğu alanı işaretlemek üzere Bölge Dahil Et seçeneğini belirleyin.
 2. Daha sonra, ön izleme penceresinde Segmentasyon bölgesini tanımlayan bir alan göreceksiniz. Gerekirse, bu alanın boyutunu işaretçileri genişleterek değiştirin veya fareyi kullanarak taşıyın. Çoklu Segmentasyon bölgeleri oluşturmak için bu iki adımı gerekli olduğunda tekrarlayın.

  Adjusting the segmentation region.

 3. Eklenen bölge, hariç tutulması gereken bir alanı gösteriyorsa, Özellikler penceresi'nde tekrar Bölge Ekle düğmesine tıklayın ve Bölge Hariç Tut'u seçin. Bu yeni alanı istenmeyen nesnenin üzerine yerleştirin. NOT: bu hariç tutma bölgesi her zaman Bölge Dahil Et içinde ve ondan daha küçük olmalıdır.

Bölge Ekle >> Bölge Dahil Et Bölge Ekle >> Bölge Hariç Tut Fine-tuning segmentation results.

Segmentasyon Sonuçlarının İnce Ayarı

 • Çıktı: Segmentasyon sonuçlarının nasıl gösterileceğini tanımlar:
  ArrowBileşik: segmente edilmiş nesnenin arkasındaki her şeyi, nesneyi değiştirmeden gizler. Ayrıca, segmente edilmiş nesneyi görünmez kılarken arka planı ortaya çıkaran Maskeyi ters çevir seçeneğini etkinleştirir.
  ArrowAlfa kanalı: segmente edilmiş nesneyi beyaz olarak vurgular, nesnenin dışındaki tüm alanlar siyah görünür. Ayrıca, bu etkiyi tersine çevirerek nesneyi siyah ve çevreleyen alanı beyaz renge boyayan Maskeyi ters çevir seçeneğini içerir. Maske ve arka plan renkleri, Maske Rengi ve Arka plan rengi alanları kullanılarak özelleştirilebilir.

  Switching between segmentation view modes.

  Applying a mask on the segmentation result.

 • En boy düzeltme: Model parametresinde bulunur. Segmentasyon nesnelerinin konturunu daha doğru sonuçlar için düzenler.

  Unadjusted segmentation edges.

  Aspect correction. Improving segmentation edges.

  Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, En boy düzeltme parametresi True olarak ayarlandığında, program Segmentasyon alanındaki nesnenin konturunu daha doğru bir şekilde belirler. Sonuç değişmediyse veya daha kötü olduysa, bunu False olarak ayarlayın ve segmente edilmiş nesnenin konturunu düzeltmek için aşağıda açıklanan araçları kullanın.
 • Kontur stili: Segmentasyon'un konturunu özelleştirir. Burada aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
  ArrowHiçbiri: kontur gösterilmez

  Cutting out the source object.

  Cutting out objects in a black and white mask.

  ArrowKontur ve Nesne (Çıktı = Bileşik için mevcut): hem Segmentasyon sonucunu hem de konturunu gösterir.
  ArrowYalnızca Kontur: sadece konturu gösterir.

  Viewing only the contour of the segmentation object.

  Setting contour on the alpha channel.

  ArrowKontur Üst Yapısı (Çıktı = Bileşik için mevcut): ön izleme penceresindeki orijinal nesne üzerinde Segmentasyon konturunu gösterir.

  Adding a contour to the segmentation object.

 • Birleştirme modü (Kontur stili = Kontur Üst Yapısı, Kontur ve Nesne için mevcut): kontur görüntülemesi için çeşitli stiller sunar. Bunlar arasında, segmentasyon kenarında nesne sınırlarına taşmadan konturları oluşturan 'Destination over', segmentasyonun üzerine doğrudan konturların yerleştirildiği 'Source atop', kenar boyunca konturun oluşturulduğu ve içeride daha hafif bir kopyasının yaratıldığı 'Darken' bulunmaktadır ve daha fazlası. Bu stillerle deneme yaparak tercih ettiğiniz görünümü bulun!
  Destination over

  Applying composition mode on the contour.

  Source atop and Darken:

  Working with source atop and darken composition modes on the contour.

 • Renk (Kontur stili = Kontur Üst Yapısı, Kontur ve Nesne için mevcut): sahnedeki tüm Segmentasyon bölgeleri için kontur rengini belirler ve iki ek parametre içerir:

  ArrowRGB değeri: kesin renk kodunu belirlemeye veya onu yeni bir renge değiştirmeye yardımcı olur.
  ArrowOpaldik: konturun saydamlığını ayarlar; 255 olarak ayarlanmışsa, tam opak konturlar anlamına gelir, 0 olarak ayarlanmışsa tamamen saydam. Burada ayrıca gösterimin başlangıcında/sonunda kontur saydamlığı için Başlangıç değeri/Son değer ayarlayabilirsiniz.

  Changing the opacity of the contour.

 • Kalınlık (Kontur stili = Kontur Üst Yapısı, Kontur ve Nesne, Yalnızca Kontur için mevcut): konturun kalınlığını ayarlar (düzenlenen nesnenin uzunluğunun % olarak hesaplanır, aralık %0 ile %10 arasındadır). Burada ayrıca gösterimin başında/sonunda kontur kalınlığı için Başlangıç değeri/Son değer ayarlayabilirsiniz.

  Adjusting contour thickness.

 • Arka planı doldur (Kontur stili = Yalnızca Kontur, Kontur Üst Yapısı için mevcut): konturun içindeki alanı kontur rengi ile doldurur.

  Filling an object inside the contour with color.

 • Bölgeler için Konturlar: her bölge için kontur kalınlığını ayrı ayrı ayarlar. True olarak ayarlandığında, bireysel bölge ayarlarında ek bir Kontur Kalınlığı seçeneği belirir.

  Activating the Contour thickness option.

  NOT: Daha önce Kalınlık seçeneği kullanarak kontur kalınlığını ayarladıysanız, bireysel bölge ayarlarını değiştirirken değerleriniz iki katına çıkar. Bu nedenle, bunu sıfıra ayarlamak önerilir.

  Showing the contour for each region separately.

 • Tüm Konturları Göster: bulunan tüm alanlar için konturların çizilmesini sağlar, aksi takdirde yalnızca en büyük alan için. Bu parametreyi kullanmak için, daha doğru Segmentasyon için Alfa kanalı'na geçmeniz önerilir.
  Bu araç, Tüm Konturları Göster = True olduğunda, Segmentasyon süreci sırasında kaldırılmayan Segmentasyon bölgesindeki orijinal düzenlenen nesnenin en küçük noktalarını vurgular/üzerine kaplar. Bu detayları tanımladıktan sonra, bunları özel noktalarla hariç tutarak Segmentasyon'u iyileştirebilirsiniz. Bu noktalarla ilgili daha fazla bilgi için, Segmentasyon Bölgelerini İyileştirmek için Noktaları Ayarlama bölümüne başvurun.

  Enabling drawing of contours for all areas found.

 • Filtreleme sonrası: tüm bölgelerde Segmentasyon konturunu ince ayarlar. True olarak ayarlandığında, aşağıdaki araçlar kullanılabilir hale gelir: ArrowMedyan filtre: konturu gürültüyü kaldırarak pürüzsüzleştirir. Burada ayrıca gösterimin başında/sonunda kontur filtresi için Başlangıç değeri/Son değer ayarlayabilirsiniz. Bu parametrenin değeri ne kadar yüksekse, kontur o kadar pürüzsüz olur.

  Smoothing the contour by removing noise.

  ArrowMinMax filtresi: Segmentasyon alanının pikseller cinsinden boyutunu ayarlar. Pozitif değerler segmente edilen bölgenin çevresindeki alanı artırırken, negatif değerler azaltır. Gösterimin başlangıcında ve sonunda kontur için Başlangıç değeri/Son değer ayarlanabilir.

  Adjusts the size of the segmentation area in pixels.

  ArrowBulanık filtre (Kontur stili = Hiçbiri/Kontur ve Nesne için mevcut): segmente edilen bölgenin kenarlarını bulanıklaştırır. Burada ayrıca gösterimin başında/sonunda kontur filtresi için Başlangıç değeri/Son değer ayarlayabilirsiniz. Bu parametrenin değeri ne kadar yüksekse, bulanık kontur o kadar geniş olur.

  Blurring edges of the segmented region.

  ArrowKontur Bulanıklık Seviyesi (Kontur stili = Kontur ve Nesne için mevcut): segmente edilen alanın çizgisini, kenarları etkilemeden sadece bulanıklaştırır. Gösterimin başlangıcında ve sonunda, bulanıklık seviyesini kontrol etmek için Başlangıç değeri/Son değer ayarlanabilir.

  Blurring only the contour of the segmented area without the edges.

Segmentasyon Bölgelerini Ayarlama

Bu bölüm, Bölge Ekle düğmesinin altındaki aşağıdaki simgeler kullanılarak Segmentasyon bölgelerinin hassas yönetimine olanak tanır. Ana seçenek Bölge olup, birkaç Segmentasyon ayarını bir anda değiştirmenize izin verir:

 • Renk: bir Segmentasyon bölgesi için renk değerini ayarlayan, alanın ortasında gösterilen kare, renkli bir simge.

  Setting a region color.

 • Bölge seviyesi: bir bölgeyi listede daha yukarı veya aşağı taşımak için sıralamayı ayarlayan iki ok (yukarı ve aşağı).

  Changing the region level.

 • Bölge modlarını değiştirme: her bir Segmentasyon bölgesi için Bölge Hariç Tut ve Bölge Dahil Et modları arasında geçiş yapmayı sağlayan iki kareli bir simge.

  Switching between region modes.

 • Bölge silme: gereksiz bir Segmentasyon bölgesini kaldıran çarpı işaretli bir simge.

  Option for removing a region.

Bölge menüsünü genişletmek, aşağıda detaylandırılan ek seçenekleri ortaya çıkarır:

 • Aktif: belirli bir Segmentasyon bölgesini aktif hale getirir veya devre dışı bırakır.
 • Kontur Kalınlığı (Bölgeler için Konturlar = True için mevcut): tseçili bir bölgedeki konturun kalınlığını ayarlar. Ayrıca, Başlangıç değeri/Son değer'i ayrı ayrı değiştirmeye olanak tanıyan gizli bir menü içerir.
 • Filtreleme sonrası: belirli bir bölgenin Segmentasyon sonucunun konturunu iyileştirir. Seçenekler arasında Medyan filtre, MinMax filtresi ve Bulanık filtre, ayrıca iki ek seçenek bulunur:
  ArrowKontur Bulanıklık Seviyesi: kontura bulanıklık efekti uygular, Başlangıç değeri/Son değer ayarlamak için seçenekler sunar.
  A full list of region settings. ArrowEşik: belirli bir Segmentasyon bölgesindeki pikseller için bir eşik değeri belirler. Seçilen modda bir pikselin değeri bu eşikten düşükse, program bu pikseli belirli bir bölgenin Segmentasyon sonucundan "hariç tutar".

  Modlar şunlardır:

  • Hiçbiri: Eşik parametresi devre dışıdır.
  • Değer: kesin bir Eşik değeri belirler ve gerektiğinde Eşik'in Başlangıç değeri/Son değer'ini ayarlar.
  • Aralık: Her bir segmente edilen nesnedeki pikselli sınırlamak için Başlangıç değeri seçeneğini kullanan daha rafine bir moddur. Başlangıç değeri ne kadar düşükse, nesne algılama o kadar iyi olur, çünkü esasen nesnenin bulunduğu renkleri belirtir. Delta değeri parametresi, Başlangıç değeri tarafından belirlenen keskin bir sınır varsa pikseller arasındaki geçişleri yumuşatır. Value and Range threshold modes.
 • Koordinat türü:
  • Göreli koordinatlar: belirli bir Segmentasyon bölgesi için koordinatların nasıl belirlendiğini tanımlar:
   • Sol / Sağ: nesnenin uzunluğunun yüzdesi olarak dikey kenarları belirler.
   • Üst / Alt: nesnenin genişliğinin yüzdesi olarak yatay kenarları belirler.
  • Tam Resim: koordinatları ayarlamadan Segmentasyon'u tüm nesneye uygular, Segmentasyon için nesneleri bulmak üzere Nokta Ekle düğmesi aracılığıyla eklenen noktaları kullanır. Bu modda noktalarla çalışma süreci aşağıda açıklananla aynıdır, ancak nesnelerin araması Nokta Dahil Et etrafında yapılacak ve Nokta Hariç Tut yardımıyla gereksiz/hatalı alanlar "kesilebilir". Setting relative coordinates.

Segmentasyon Bölgelerini İnce Ayarlamak İçin Noktaları Ayarlama

Belirli bir Segmentasyon bölgesini ince ayarlamak için bir başka araç, ince ayar noktalarıdır. Bunlarla çalışmaya başlamak için, ince ayarı uygulamak istediğiniz Segmentasyon bölgesine Özellikler penceresi'nde gidin ve Nokta Ekle düğmesine tıklayın. Açılan menüde, pozisyonlardan birini seçin:

ArrowNokta Dahil Et: eklenen noktanın etrafındaki alan, bu bölgenin Segmentasyon sonucuna dahil edilecek.
ArrowNokta Hariç Tut: program, eklenen noktanın etrafındaki alanı (dahil olarak) bölgenin Segmentasyon sonuçlarından çıkaracak.

Adding refinement points. Include and exclude segmentation points.

Açılan menüde, noktanın rengini değiştirme, modunu değiştirme veya silme gibi ayarları ayarlayabileceğiniz Nokta alanını göreceksiniz. Nokta menüsünü genişletirseniz, ek ayarları erişebilirsiniz:

 • Aktif: belirli bir ince ayar noktasını etkinleştirmeye (=True) veya devre dışı bırakmaya (=False) izin verir.
 • Koordinat türü:

  ArrowGöreli koordinatlar: belirli bir ince ayar noktasının X ve Y eksenlerinde koordinatlarını manuel olarak ayarlamayı sağlar, burada Başlangıç değeri/Son değer X / Y gösterimin başında/sonunda koordinat değeridir.
  Arrowİzleme noktası: bir video klibi boyunca bir nesneyi segmente eder. Aşağıda bu seçeneği detaylarıyla ele alıyoruz:

İzleme Noktası ile Segmentasyon Nasıl Kullanılır

 1. Başlamak için, zaman çizelgesinde Segmentasyon nesnesini bulun ve nesneyi herhangi bir değişiklik olmadan göstermek için sol tarafında bulunan göz simgesini kullanarak gizleyin.
 2. Sahnenin sol tarafındaki dikey araç çubuğu menüsünden İzleme noktası ekle seçeneğini seçin ve takip etmek istediğiniz nesne üzerine bu noktayı yerleştirin. Creating a tracking point for adjustments.
 3. Ön izleme ekranına sağ tıklayarak açılan menüyü açın ve Hareket haritası oluştur'u seçin. Açılan pencerede, gelecekteki hareket haritasına bir ad verin ve kaydedin. Tracking object motions.
 4. Yeni İzleme penceresinde, takip etmek istediğiniz nesnenin bulunduğu bölgeyi seçin. Sonra Analizi Başlat düğmesine tıklayın ve program seçilen nesnenin hareket haritasını oluşturacak. Sonuçtan memnun kaldıysanız, Düzenlemeyi Uygula'ya tıklayın. Starting motion tracking.
 5. Zaman çizelgesinde İzleme Noktası nesnesine çift tıklayın, Düzenleyici sekmesine gidin ve Nesne Ekle >> Hareket >> Hareket Haritası'nı tıklayın. Bu, oluşturduğunuz hareket haritasını noktaya uygulayacaktır. Linking the movement map to the tracking point.
 6. Katmanın sol tarafında göz simgesini geri getirerek zaman çizelgesinde Segmentasyon nesnesini tekrar gösterin. Sonra Segmentasyon Özellikler Penceresi'ne gidin, İzleme Noktası'nı uygulamak istediğiniz noktayı bulun ve Koordinat Türü'nde İzleme Noktası'nı ayarlayın. Making segmentation points follow the motion of the tracking point.

Projeyi Dışa Aktar

Segmentasyon sonucundan memnun kaldığınız anda, Projeyi Dışa Aktar sekmesine gidin ve Şerit üzerinde istediğiniz formatı seçin. Profili seçin, gerekirse dışa aktarma ayarlarını ayarlayın ve sahne üzerindeki Projeyi Dışa Aktar simgesine tıklayın. Dosyaları dışa aktarma hakkında daha fazla bilgi edinmek için video rehberimizi inceleyin.

NOT: Segmentasyon özelliği oldukça kaynak yoğunudur, bu yüzden dışa aktarma aşamasında donanım hızlandırmayı kullanmanızı öneririz. Bunun için VSDC Pro'ya yükseltmeniz gerekmektedir..

Sonuç

AI Segmentasyon video projelerinizi geliştirmek için tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. VSDC Video Düzenleyici'nin 9.2 sürümüne yükselterek bunu deneyimleyin. Facebook му X üzerinden son haberlerimizi takip edin ve Youtube kanalımıza abone olun. Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa, Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresinden bize ulaşın—her zaman yardımcı olmaya hazırız!

VSDC

Store
Templates / Wedding Pack #1

Wedding pack #1

20 intro templates

Description

Access 20 unique wedding video templates that will help you combine your magical day's memorable moments into one masterpiece, preserving the day forever. Customize each template by adjusting colors, sizes, and animations, and incorporate your favorite elements into the main video.

Design details

Resolution: 3840x2160
File Size: 10.3MB
Text Placeholders: 74
100% Fully Customizable
Colors: Full-Colored
Duration: Up to 15 seconds

ai models segmentation

VSDC Segmentation AI Models

The segmentation feature in VSDC is a free tool designed to cut out or highlight static and moving objects in video. By using AI models, it accurately defines the boundaries of one or multiple objects. As a result, you can cut out an object and insert it into another video, perform color correction within its area, draw contours around characters in a Hollywood style, create individual masks, or apply them simultaneously with other editor options to create unique visual effects.

You can choose from 4 AI models:

 • FB-SAM: The standard model, characterized by high accuracy in recognizing objects in static images. However, it is more demanding on PC memory compared to other models and has lower performance.
 • SAM-HQ: The advanced model, which offers more precise recognition of small details. Compared to the first model, it works better with moving objects but also has low performance speed and high memory demands.
 • EdgeSAM: The enhanced model, which requires less RAM and has faster performance, making it suitable for working with long video files on PCs with limited resources. It provides good segmentation accuracy in most projects.
 • MobileSAM: Another enhanced model characterized by fast performance and low PC memory usage. It is a good alternative if EdgeSAM does not meet your needs.
  • Watch the tutorial below to learn how to use Segmentation AI models. Then, download one of them and try it for yourself.

Sayfa 1 / 31

News

VSDC 9.2: AI segmentasyon modelleri, 300'den fazla geçiş, VSDC Cloud ve yeni şablon koleksiyonu

VSDC 9.2 burada ve hassas nesne kaldırma, gelişmiş renk düzeltme ve videolarınızı geliştirmek için çeşitli efektler sağlayan yeni AI destekli segmentasyon aracı gibi çığır açan özellikler...

Siyah Beyaz Filmler Nasıl Renklendirildi?

Klasik siyah beyaz filmlerin hayranı mısınız? Renkli olsalardı nasıl görüneceklerini hiç merak ettiniz mi? Birçok film yapımcısı da aynı şeyi düşünmüş ve çok sayıda klasik filmin...

New Transition Addition Methods, RAW/BRAW Files Support and Free Waveform

Moment gelmiştir: VSDC 9.1'ün merakla beklenen güncellemesini sunmaktan mutluluk duyuyoruz! Yeni sürümün geliştirilmiş işlevselliği, video montajını hızlandıracak ve düzenleme sürecini...

VSDC 8.3 - 100+ Yeni Şablon, Anahtar Düzenleyici Penceresi, AV1 ve Geliştirilmiş GUI

VSDC 8.3 güncellemesini size sunmaktan mutluluk duyarız! Ekibimiz yeni sürüm üzerinde aktif bir şekilde çalıştı ve şimdi VSDC'de çalışmayı daha kolay hale getirecek tüm değişiklikleri...

2024'te ücretsiz video düzenleme: Bankayı Bozulmadan Yaratıcılığınızın Kilidini Açın

Günümüzün dijital dünyasında yaratıcılık en üst düzeyde hüküm sürüyor. Bireylerin ve markaların izleyicileri büyülemesi ve kalıcı bir izlenim bırakması için sonsuz olanaklar sunar....

En İyi Çevrimiçi Video Düzenleyiciler 2023: Avantajlar ve Dezavantajlar

Şu anda video içeriğinin popülaritesi artıyor ve birçok kullanıcı kişisel ve profesyonel amaçlar için video klipler oluşturma ihtiyacıyla karşı karşıya kalıyor. Pazarda sunulan çeşitli...

6 En İyi Ücretsiz 3D Animasyon Yazılımı

3D animasyonla çalışmak, çağdaş sanatta en zorlu becerilerden biridir ve yalnızca 3D modeller hakkında bilgi sahibi olmayı değil, aynı zamanda çekim kompozisyonu, oyun motorları, render cihazları...

VSDC 8.2 – Proxy File Support, Color Keyframes and Vectorscope

Merakla beklenen VSDC video editörü 8.2 güncellemesini açıklamaktan heyecan duyuyoruz. Ekibimiz, bu sürümün düzenleme deneyiminizi yükseltecek heyecan verici özellikler ve geliştirmelerle dolu...

VSDC 8.1 Sürümü Çoklu Kamera, Eğri Çizgi Nesnesi, Kayan Metin Efekti ve Daha Fazlasını İçerir

VSDC 8.1'i sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni sürüm, hem profesyonel kameramanları hem de grafik tasarımcıları ve profesyonel olmayan kullanıcıları hedefleyen çok çeşitli güncellemeler içeriyor....

VSDC 7.2 Renk Düzeltme Araç Setini Bir Sonraki Seviyeye Taşıyor (Diğer Güncellemeler)

VSDC ekibi için verimli birkaç ay daha oldu ve video düzenleme paketimizin yeni sürümü olan VSDC 7.2'nin piyasaya sürüldüğünü duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Güncellemelerin çoğu renk düzeltme...
 

Screen Recorder Box

Bu program ile masaüstünüzün video videosunu çekebilir ve bilgisayarınıza çeşitli biçimlerde kaydedebilirsiniz. Bir video düzenleyiciyle eşleştirilmiş program, sunumlar ve demolar oluşturmak için idealdir.

Ekran Kaydedici hakkında daha bilgi edinin...

 

Video Capture Box

Program, dış aygıtlardan video yakalar ve ücretsiz bir biçimde bilgisayara kaydeder. Video tarayıcılardan, web kameralardan, yakalama kartlarından ve diğer araçlardan da video kaydedebilirsiniz.

Video Yakalama hakkında daha fazla bilgi edinin…


İnceleyen


"VSDC Ücretsiz Video Düzenleyici her ne kadar alışılmadık bir video düzenleyici olsa da şaşırtıcı derecede güçlü"

- PC Advisor


"Bu video düzenleyici size tonlarca kontrol ve düzenleme gücü veriyor"

- CNet


"Bu video düzenleyici tüm popüler video formatlarını destekler ve çok çeşitli özelliklere sahiptir. Aydınlatma seviyesini değiştirebilir, videoları birleştirebilir, filtreler ve geçişler uygulayabilirsiniz"

- Digital Trends