VSDC Video Editor 支持几乎所有现有格式和编解码器的导入和导出,而且完全免费。请查看以下可用格式和编解码器的完整列表:

支持的格式 / 导入(解码)

视频格式

H.265/HEVC, H.264, AVI, QuickTime (MP4/M4V, 3GP/2G2, MOV, QT), HDVideo/AVCHD (MTS, M2TS, TS, MOD, TOD), WindowsMedia (WMV, ASF, DVR-MS), DVD/VOB, VCD/SVCD, MPEG/MPG/DAT, Matroska Video (MKV), Real Media Video (RM, RMVB), Flash Video (SWF, FLV), DV, AMV, MTV, NUT, H.264/MPEG-4, DivX, XviD, MJPEG, WebM, Vp8, Vp9

音频格式

MP3/ MP2, WMA, M4A, AAC, FLAC, OGG, RA, RAM, VOC, WAV, AC3, AIFF, MPA, AU, APE, CUE, CDA

图像格式

SVG, BMP, JPEG/JPG, PNG, PSD, GIF, ICO, CUR

Supported formats / Writing

视频格式

H.265/HEVC, H.264, AVI, DVD, VCD/SVCD, MPEG, MP4, M4V, MOV, 3GP/3G2, WMV, MKV, RM/RMVB, FLV, SWF, AMV, MTV, WebM, Vp8, Vp9

音频格式

MP3, M4A, AAC, OGG, AMR, WAV

图像格式

BMP, JPEG, PNG, GIF, SVG

支持的设备

个人电脑,DVD播放器, iTunes, iPods, iPhones, iPads, Android智能手机, Play Station, Xbox, Huawei, Honor, Redmi, Xiaomi , Poco, Vivo, OPPO, OnePlus, ZTE.

您可以从VSDC免费视频编辑器的官方网站下载软件。